Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor missgynnas vid arbetsskada

Skillnaderna i bedömningen av arbetsskada består. En skada bedöms olika beroende på vilket kön du har, var du är född och var i landet som beslutet fattas.

Publicerad: 2011-09-29

Försäkringskassan har i en egen studie granskat den del av arbetsskadeförsäkringen och beslut om livränta, där en bedömning ska göras om det är skadlig inverkan i arbetet som ligger bakom.

Granskningen omfattar samtliga 400 beslut som fattades 2010, som rör besvär i rörelseorganen och som omfattas av lagstiftningen från 2002.

Av de granskade ärendena avslogs 85,5 procent. Resultatet visar att skillnaderna, som tidigare undersökningar visat på, består: arbetsskadan bedöms olika beroende på vilket kön den skadade har, var han eller hon är född och var i landet beslutet a?r fattat.

Ma?n födda i Sverige, övriga EU-länder och Norge har en betydligt högre andel bifall, jämfört med män födda i övriga världen och kvinnor – oberoende födelseland.

I studien har man jämfört beslut för tre olika yrkesgrupper:
1. Gruv-, bygg- och anläggningsarbete.
2. Process- och maskinoperatörer.
3. Vård- och omsorgsarbete.

I den första gruppen – som domineras av män, får hälften bifall, i mittengruppen som har en ja?mn fördelning mellan könen får under 10 procent bifall och i den tredje gruppen – som domineras av kvinnor, får mindre a?n en procent bifall

Att det finns skillnader i beslut mellan olika orter i landet beror också på skillnader i yrken och födelseland.

Örebro som har högst andel bifall (27 procent) har högst andel sysselsatta inom yrkesgruppen gruv-, bygg- och anläggningsarbete och en låg andel födda i övriga världen. Malmö som har lägst andel bifall (8 procent) har en stor andel födda i övriga världen.

En förklaring till skillnaderna är att Försäkringskassan ska göra sina bedömningar utifrån en vetenskaplig grund. Men problemet är att forskningen utgår från mannen och typiskt manliga yrken. Även attityder om manligt och kvinnligt samt etnicitet påverkar troligen utredningen och utfallet, enligt Försäkringskassan. Män förväntas oftare än kvinnor ha arbeten som anses vara tunga och det a?r typiskt manligt att arbeta så hårt att det uppstår skador.

Publicerad: 2011-09-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!