Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor motionerar mest

Kvinnorna är numera flitigare motionärer än män. 54 procent av vuxna kvinnor motionerar minst två gånger i veckan, mot bara 44 procent av männen.

Publicerad: 2009-04-07

Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns nya undersökning av levnadsförhållanden.
Enligt statistiken så har kvinnorna successivt närmat sig männen i motionshänseende. Kvinnorna gick förbi vid millennieskiftet och nu har avståndet ökat ytterligare.

(SCB:s frågor om motion gäller all slags fysisk aktivitet på fritiden. Det kan vara allt från promenader till hård fysisk träning).

• Männen ägnar sig mer åt sådant som fritidsfiske och jakt, men även att fjällvandra, att springa och åka skidor i motionsspår, att spela golf, åka skridskor eller långfärdsskridskor samt att spela fotboll. Kvinnor föredrar i större grad att nöjespromenera, att ströva i skog och mark, att simma samt att idrotta inomhus.

Aktiviteter som män och kvinnor ägnar sig åt i ungefär samma utsträckning är bl a trädgårdsarbete och att motionera på gym.
Tjänstemän ägnar sig åt frilufts- och idrottsaktiviteter än arbetare. Jakt och fiske samt fotboll är enda undantagen, där manliga arbetare är flitigast. Män och kvinnor födda i Sverige av svenska föräldrar är mer representerade i frilufts- och idrottslivet än personer födda utomlands.

• De sociala skillnaderna finns också i övriga fritidsaktiviteter, t ex teaterbesök. 18 procent av manliga långvarigt arbetslösa eller förtidspensionerade går på teater, bland de högre tjänstemännen är det 50 procent. Bland kvinnor är skillnaderna nästa lika stora: 30 procent respektive 60 procent.

• 56 procent av män med högst förgymnasial utbildning har någon gång det senaste året läst en bok, jämfört med 88 procent bland dem med eftergymnasial utbildning. För kvinnorna är skillnaderna mellan dessa grupper mindre, eftersom kvinnor genomgående är flitigare bokläsare än män. Skillnaderna finns dock även här, bland dem med lägst utbildning har 74 procent någon gång det senaste året läst en bok, jämfört med 95 procent bland de högst utbildade.

Publicerad: 2009-04-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!