Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor ser sällan chefen psykisk ohälsa kan följa

Publicerad: 2014-06-17

På kvinnodominerade arbetsplatser i kommunerna går det betydligt fler anställda per chef än i de mansdominerade. Den låga chefstätheten kan vara en förklaring till personalens psykiska ohälsa.

Det menar kampanjen Hjärnkoll som granskat 170 kommuner i landet. En jämförelse mellan socialförvaltningar – där det oftast är mest kvinnor som arbetar och de mansdominerade tekniska förvaltningarna visar på stora skillnader vad gäller antalet anställda per chef.

Det fanns inte en enda teknisk förvaltning där det gick över 30 anställda per chef. I socialförvaltningarna förekom det i tre av tio kommuner.

Att chefer har ansvar för så många anställda riskerar personalens psykiska hälsa. Just psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. För att förbättra hälsan är det därför viktigt att öka chefstätheten och få en tätare kontakt mellan chef och anställd, enligt Hjärnkoll.

Granskningen visar också att mer än hälften av kommunerna inte följer upp hur omorganisationer påverkar de anställdas hälsa.

27 av de 170 granskade kommunerna fick högsta betyg och har ett väl utvecklat sätt att arbeta med psykisk ohälsa i sin roll som arbetsgivare. Dit hör att de har bra strukturer för dialog och inflytande, t ex samverkansmöten.

Publicerad: 2014-06-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!