Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor utsätts allt oftare för våld på jobbet

Sämre arbetsvillkor ligger bakom det ökade våldet mot kvinnor i arbetslivet.

Publicerad: 2012-04-17

Det konstaterar Sofia Wikman, doktorand vid Stockholms universitets kriminologiska institution, i en ny avhandling. Enligt avhandlingen har det arbetsrelaterade våldet ökat de senaste 30 åren. Det gäller främst i kvinnodominerade jobb inom vård, skola och omsorg.

– Utvecklingen är tydligt kopplad till försämrade arbetsvillkor. Där man har skurit ner mest ser man också en klar ökning av hot och våld, säger Sofia Wikman.

Våldet på arbetsplatserna är koncentrerat till några få yrkesgrupper. Ofta handlar det om konflikter mellan den anställde och personer denne mer eller mindre tillfälligt kommer i kontakt med: patienter, klienter och kunder. Några riskyrken för kvinnorna är t ex sjukvårdspersonal, socialassistenter och kuratorer.

Sofia Wikman redovisar fyra delstudier i sin avhandling, bland annat hur våldet uppmärksammats i fackpressen och vilka åtgärder mot våldet som de drabbade själva föreslår i sina arbetsskadeanmälningar.

Det är bättre arbetsmiljö som kan motverka det ökande våldet i arbetslivet, enligt de utsatta. De vill att problemet löses internt på arbetsplatsen, genom mer resurser i form av tid och personal. De efterfrågar däremot inte mer insatser av polis och rättsinstanser.

– Hot och våld behöver inte vara så dyrt att motverka om man satsar på en bättre arbetsmiljö. Larmbågar och securitasvakter kostar också pengar, säger Sofia Wikman.

Publicerad: 2012-04-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!