Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor vill lära mer men har minst chans

Tre av fyra vill utvecklas mer i sin yrkesroll, men samtidigt säger drygt var femte att arbetsgivaren inte tar tillvara deras kompetens på bästa sätt.

Publicerad: 2013-02-05

Det framgår av en undersökning från Unionen. Enligt förbundets studie så saknar fortfarande många anställda chansen att utvecklas i arbetslivet och därmed fortsätta att vara attraktiva under hela yrkeslivet.

Drygt var femte tjänsteman anser att arbetsgivaren inte tar vara på deras kompetens i tillräcklig grad.

Många är nöjda med jobbets innehåll: nästan två av tre instämmer i att de utvecklas i sitt arbete genom sina dagliga arbetsuppgifter, men tre av fyra vill ändå utvecklas mer i sin yrkesroll. Samtidigt säger nästan en av fyra att deras arbetsgivare inte motiverar personalen att göra det.

•Drygt fyra av tio uppger att det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på det egna företaget.

Var femte tjänsteman tycker att de har begränsat inflytande över den egna utvecklingen, medan var tionde är osäker på den egna kompetensen och väljer av detta skäl att stanna kvar på jobbet.

Könsskillnaderna är tydliga. Kvinnor har lägre inflytande än männen över sin egen utveckling och det är vanligare att de arbetar på företag där det saknas pengar för att vidareutbilda personalen. Samtidigt vill kvinnorna i större grad än männen utvecklas mer i sitt yrke.

Kvinnorna är också mer oroade över att den egna kompetensen inte räcker till för att få ett nytt jobb.

•Undersökningen bygger på svar från nära 1 100 tjänstemän i privat sektor.

Publicerad: 2013-02-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!