Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Lag mot mobbning föreslås

Fackförbundet Vision vill ha ett direkt förbud mot trakasserier på jobbet. Ansvaret på att det efterlevs ska vila på arbetsgivaren.

Publicerad: 2012-10-10

Behöver vi lagstifta mot mobbning på jobbet? Den frågan diskuterades på fackförbundet Visions seminarium om kränkande beteenden i arbetslivet den 8 oktober. I somras presenterade Vision ett lagförslag, som i stora drag bygger på Diskrimineringslagen. Man föreslår ett direkt förbud mot trakasserier på jobbet. Ansvaret för såväl förebyggande åtgärder som ingripanden mot trakasserier läggs på arbetsgivaren.
Visions ordförande Annika Strandhäll har en bakgrund som skyddsombud och som arbetsmiljöansvarig i förbundets Göteborgsavdelning. Hon sa:
– Jag har själv känt en oerhörd frustration inför de här ärendena. Jag har varit med om att leta diskrimineringsgrunder utifrån Diskrimineringslagen i mobbningsfall, för om man inte hittar sådana har vi inga bra verktyg för att komma vidare.


Andelen arbetstagare
som det senaste året utsatts för kränkningar på jobbet har ökat drastiskt, från 3,5 procent i början av 1990-talet till 9 procent idag. Värst utsatta är de som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser inom vård, omsorg och andra yrken där man har med människor att göra. Vision har krävt lagstiftning sedan 1990-talet. Ingenting har hänt, och därför lägger man alltså nu ett eget förslag. Detta har följts upp med en riksdagsmotion från vänsterpartiet, som kräver att lagstiftningsvägen utreds. Josefin Brink (v) från arbetsmarknadsutskottet sade på seminariet att de allt vanligare trakasserierna måste ses i ett större sammanhang. Arbetsvillkoren har blivit hårdare, stressen har ökat och människor är oroliga för att bli arbetslösa.

På seminariet deltog även Dr Reza Emdad från Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Han presenterade resultat från ett stort forskningsprojekt om arbetsplatsmobbning. 5000 arbetstagare har deltagit i tre enkäter under åren 2000-2011. Tydliga riskfaktorer kan urskiljas. De som utsätts för mobbning är påfallande ofta kompetenta personer som gärna tar på sig utmanande arbetsuppgifter och som känner hög stress i vardagen. Otydliga roller på jobbet och negativa attityder till sjukskrivningar bidrar också till att mobbningssituationer uppstår. Att arbetstagare som utsätts för mobbning drabbas svårt, både psykiskt och fysiskt, är väl känt. Men även de som blir vittnen till mobbning löper en signifikant ökad risk att utveckla depression, sade Reza Emdad. Det gäller framförallt dem som ogillar mobbningen, lider med den utsatta men inte själv vågar gripa in eller säga ifrån.

Publicerad: 2012-10-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!