Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Lagom på distans är bäst

RIKTLINJER Ställ krav på medarbetarna att också jobba på kontoret – för deras eget bästa. Det råder forskaren Leif Denti. Nu är det hög tid att skriva en policy för hybridarbete. Så utformar ni riktlinjerna på bästa sätt.

Publicerad: 2022-02-09

För mycket arbete hemifrån kan leda till social och professionell isolering. FOTO Yagi studio

Lagom är bäst när det gäller distansarbete. Det framkommer i en internationell forskningssammanställning på 63 studier om distansarbete. Att jobba en till tre dagar i veckan på distans verkar vi må bäst av. Distansarbetet gör att vi blir mer engagerade, mindre stressade och kan behålla vår produktivitet.

– Det ger oss möjlighet att koncentrera oss på en och samma arbetsuppgift under längre period utan att bli störda, vi får handlingsutrymme att styra dagen och bättre möjlighet till så kallad work-life balance, säger Leif Denti, doktor i psykologi och forskare inom ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Men, den som arbetar för många dagar i veckan på distans, under för lång tid når det Leif Denti kallar en tröskeltidpunkt där hen kan börja drabbas av negativa konsekvenser. Framför allt ett minskat välmående som delvis verkar bero på social isolering.

– När vi jobbar mycket hemma så tappar vi den sociala samvaron sinsemellan. Man träffas inte längre i det tredje rummet, till exempel vid kaffemaskinen och korridoren där det mer informella umgänget pågår och där man lär känna varandra. Vi tenderar att bli mer instrumentella och professionella och då tappar man känslan av att ingå i ett socialt sammanhang där man har en plats i gruppen och organisationen.

Samtidigt betonar han att många organisationer i Sverige har förstått detta med social isolering. Svårare och mer abstrakt är det som forskarna kallar professionell isolering, något som är viktigt att se upp med.

– Professionell isolering är en luring som kan uppstå över lång tid. Det är en känsla av att jag gör ungefär samma saker, inte längre utvecklas så mycket och då tappar meningsfullheten i allting. Jag ser inte vad nästa steg kan vara i min karriär och vart min organisation är på väg.

Professionell isolering uppstår när man går miste om de informella samtalen förklarar Leif Denti.

– Allt det vi skvallrar om på jobbet gör att vi får en slags förståelse i vilken kontext vi befinner oss i.

När sammanhanget på kontoret saknas är det därför än viktigare att vara tydligt och explicit och förklara varför medarbetarna gör sina arbetsuppgifter, råder Leif Denti. Och att vara extra uppmärksam på hur medarbetarna faktiskt mår.

– Fråga mer. Det är inte säkert att man ser hur någon mår på en fem gånger fem centimeter ruta med kanske dålig webbkamera.

En policy är ett bra sätt att jobba förebyggande för att undvika de negativa konsekvenserna som distansarbetet kan ge menar Leif Denti. Ett vanligt misstag är att inte ställa krav som arbetsgivare, anser han.

– Det är inte bra att ge medarbetarna all makt kring hur de ska jobba. Vi tänker kortsiktigt. Något som kan vara nice för stunden kan vara förödande på lång sikt. Vi är inte så rationella som vi tror att vi är och vi vet inte alltid vårt eget bästa. Det är i linje med god forskning att vi inte ska jobba för mycket på distans. Arbetsgivaren har ett ansvar att upprätthålla balans, så att medarbetaren får social kontakt och återhämtning.

//ELSA FRIZELL

DET HÄR SKA EN POLICY FÖR HYBRIDARBETE TA UPP
Omfattningen. Hur mycket får man jobba på distans? Ha tydliga riktlinjer för ungefär hur mycket arbetsgivaren förväntar sig att man är på kontoret. Se till att förlägga viss tid på arbetsplatsen.
Överenskommelser. Det finns alltid undantagsfall, ha möjligheten att göra individuella överenskommelser.
Var jobba med vad. Tydliggör vilka slags arbetsuppgifter som lämpar sig bäst att göra hemma och på kontoret? Det kan hjälpa människor att förstå och planera vad vi ska arbeta med när vi väl träffas och vad vi kan göra hemma.
Ett riktmärke är att distansarbete lämpar sig bra för individuellt arbete där man kan ha avstämningar sinsemellan. Svårare problemlösning, krishantering, alla möjliga gruppsamtal och beslut man måste fatta som grupp, det ska göras på plats. Alla typer av processer där man måste byta perspektiv, vrida och vända på saker, kanske säga emot varandra, passar bättre på kontoret.
Utformning av distansarbetsplatsen. Vem betalar för vad? Kan vara bra att arbetsgivaren förväntar sig att medarbetaren inrättar ergonomiskt kontorsställe i hemmet. Ställ krav för deras eget bästa.
Källa: Leif Denti

Tumregel: Om ni vet vad ni ska göra, arbetsuppgifterna är tydliga och avgränsade, då fungerar arbete på distans bra. Om ni inte vet vad ni ska göra, kom in till kontoret.

Publicerad: 2022-02-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!