Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Läkare har jämnast könsfördelning

Publicerad: 2015-05-06

Bara 3 av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning. Arbetsmiljöverket har tidigare i flera år granskat kvinnors arbetsmiljö, nu är det dags för männens. Hur jämställt är ditt yrke?

Regeringen konstaterar att den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad: bara 3 av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning. Det är: läkare, kockar/kokerskor samt universitets- och högskollärare. Se tabell nedan.

Det innebär att män och kvinnor arbetar med olika saker och utsätts för olika risker. Kvinnor dominerar vad gäller anmälda arbetssjukdomar, männen drabbas oftare av arbetsolyckor och dödsfall på jobbet.

Arbetsmiljöverket har under tre år drivit ett projekt om kvinnors arbetsmiljö. Den samlade kunskapen om varför kvinnor skadas och blir sjuka av sina arbeten är därför god, anser regeringen.

Nu får Arbetsmiljöverket i uppgift att studera bilden och betydelsen av manlighet – som att män förväntas vara starka och osårbara – för de arbetsmiljöfaktorer som män utsätts för. Det gäller t ex dödsolyckor på jobbet, som nu ska granskas ur ett genusperspektiv.

I Arbetsmiljöverkets nya genusanalys av arbetsmiljön ingår att ställa samman kunskap och sprida information om vilken betydelse kön har i arbetslivet. Metoder ska tas fram för hur man kan arbeta förebyggande mot olycksfall och dödsolyckor med hjälp av ett genusperspektiv.

 

Sveriges 30 vanligaste yrken. Könsfördelning. (Källa: SCB).

Publicerad: 2015-05-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!