Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Långledighet viktigare än förbättrad hälsa

Publicerad: 2017-01-18

Möjligheten att styra över sin arbetstid var viktigare för de anställda än att få en bra sömn. Det visar en undersökning från sjukhuset i Arvika.

Sömnproblem och stress gjorde att anställda vid akutmottagningen på sjukhuset i Arvika övergav det så kallade önskeschemat, där man önskar vilka tider man vill jobba, för ett fast skiftschema. Förändringen innebar bland annat att ingen hade scheman med kort nattvila, det vill säga sena nattpass följt av tidiga morgonpass.

Förändringen ledde till flera positiva hälsoeffekter. Bland annat minskade sömnbesvären påtagligt. Sänkt blodtryck och bättre kondition var andra tydliga förbättringar.

Trots de goda hälsoresultaten valde dock sjuksköterskorna och undersköterskorna att återgå till den ursprungliga schemamodellen efter en tid. Möjligheten att kunna samla ihop till längre ledigheter genom att jobba koncentrerat vägde för de flesta tyngre än den förbättrade hälsan. Många tyckte också att det fasta schemat gjorde det svårare att få ihop sitt privata liv.

– Man tänker inte alltid långsiktigt i sådana här situationer. Man vill kunna styra över sin arbetstid. Men det är viktigt att man tar hand om sin hälsa när man jobbar skift, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson, beteendevetare på Arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset i Örebro som utvärderat förändringen av schemaläggningen

Önskeschemat innebär också en vinst ur arbetsgivarperspektiv eftersom det är lättare att lägga ett schema som är effektivt utifrån arbetsbelastningen.

En slutsats Anita Gidlöf-Gunnarsson drar är att det är viktigt att både arbetsledare och medarbetare får kunskap och utbildning om skiftarbete och hälsa. Hon är också tveksam till om det är rimligt med en arbetsvecka uppåt 40 timmar när man är skiftarbetare.

– Det är inte många som orkar jobba heltid när man arbetar skift. Man borde fundera på om man ska sänka arbetstiden för den här gruppen, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson.

Här kan du läsa mer om resultaten.

//Oscar Magnusson

Fakta/Skiftarbete

Det vanligaste problemet med skiftarbete är sämre sömn för att vilan kommer i konflikt med den naturliga dygnsrytmen. Forskning har visat att skiftarbete ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt mag- och tarmsjukdomar.

 

Publicerad: 2017-01-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!