Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Lärare gör annat än undervisa mesta tiden

En tredjedel av lärarnas arbetstid används för att undervisa eleverna. En tiondel går åt till administration och praktiskt kringarbete.

Publicerad: 2013-04-16

Det framgår av en ny rapport från Skolverket, den hittills största undersökningen av hur grundskollärarna använder sin arbetstid. Resultatet bygger på dagböcker som drygt 3 600 lärare i årskurs 1-9 förde över sin arbetstid under ett dygn, vårterminen 2012.

Rapporten visar att i genomsnitt 34 procent av grundskollärarnas arbetstid används till att genomföra undervisning. Omkring 10 procent används till att planera undervisningen. 13 procent till administrativt och praktiskt kringarbete, varav 3 procent till ren administration som till exempel frånvarorapportering och ledighetsansökningar. Studien skiljer på administration och dokumentation. I dokumentation av elevernas lärande ingår bland annat arbetet med omdömen, betyg, individuella utvecklingsplaner m m. Övrig tid under arbetsdagen går åt till kompetensutveckling, hålla ordning m m.

Totalt sett använder de heltidsarbetande grundskollärarna i genomsnitt 1 timme och 15 minuter per dag till att administrera och göra kringarbetet. Det är i första hand praktiska sysslor som tar tid, 48 minuter om dagen. Administration tar nästan 18 minuter om dagen.

I en enkät som genomfördes samtidigt med dagboken säger åtta av tio grundskollärare att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation. Det som lärarna mest önskar ha mer tid för är planering och reflektion.

Lärare undervisar idag ungefär lika mycket som man förväntades göra vid slutet av 1990-talet. Sedan dess har det tillkommit nya arbetsuppgifter samtidigt som inget tyder på att andra arbetsuppgifter tagits bort, enligt Skolverket.

Publicerad: 2013-04-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!