Allt om arbetsmiljö logga
Debatt

”Låt inte åsikter gå före fakta!”

DEBATT Tyckande går före fakta, särskilt inom arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Det skriver debattören Ann-Katrin Roth som efterlyser mer kunskap från ledningshåll.

Publicerad: 2022-02-10

Tyckande går ofta före kunskap, menar Ann-Katrin Roth, jurist och expert inom social hållbarhet. Foto: Anja Callius

”Det radikala mångfalds- och inkluderingstänkandet är idag det enskilt största arbetsmiljöproblemet i Sverige” skriver Dagens industris politiska redaktör PM Nilsson. Jag skulle vilja säga precis tvärtom, det största arbetsmiljöproblemet idag är avsaknaden av ett mer radikalt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering.

Trots lagstiftning och all forskning, en mängd rapporter och erfarenheter verkar inte alla vilja ta till sig kunskaperna inom det här området. Åsikter går före fakta. Men det gäller som tur är inte alla. De framsynta förstår att framgång handlar om att skapa arbetsplatser som präglas av inkludering eftersom det inte bara är trivsamt utan också lönsamt.

Allt pekar på att jämställdhets- och mångfaldsarbete resulterar i ökad lönsamhet, kreativitet, goda arbetsförhållanden, likabehandling, bättre riskanalyser, attraktivitet som arbetsgivare samt möjligheter att ta tillvara och använda kompetens.  

Forskning visar också att påverkan sker på alla nivåer: individ, organisation och samhälle. Det betyder att när företag och organisationer arbetar med jämställdhet och mångfald, till exempel i rekrytering eller i att åtgärda lönediskriminering så påverkar det inte bara individen utan även samhället.

För att jämställdhet (kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden) och mångfald (en variation av olika egenskaper) ska bli verklighet, krävs en inkluderande kultur. Inkludering är en metod och handlar om att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö där människors olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara och används. Det handlar om respekt och att känna tillhörighet. Motsatsen till inkludering är exkludering, det vill säga utestängning eller uteslutning. Ett exempel på exkludering är kränkande särbehandling som är ett stort arbetsmiljöproblem.

Enligt en studie från Deloitte presterar ett inkluderande team 80 procent bättre än liknande team som är mindre inkluderande. För att lyckas i inkluderingsarbetet krävs ett gott ledarskap, delaktighet och en psykologisk trygghet där tillit, öppenhet och dialog präglar vardagen. Psykologisk trygghet handlar om att få göra fel utan att bli bestraffad och att i stället lära av misstagen och förbättra verksamheten.

Det är problematiskt att Dagens Industri som når många företagsledningar kommer med påståenden om arbetsmiljö som är helt grundlösa. Företagsledningar måste förstå vikten av mångfalds- och inkluderingsarbete. Arbetsmiljöarbetet blir som mest framgångsrikt när det prioriteras från lednings- och styrningshåll.

Att arbetsmiljöfrågorna inom särskilt organisatorisk och social arbetsmiljö inte tas på tillräckligt stort allvar är tyvärr alltför vanligt. Tyckande går ofta före kunskap trots att arbetsmiljö är ett väl beforskat området. Läs på och låt inte åsikter gå före fakta!

//ANN-KATRIN ROTH
Jurist och expert inom social hållbarhet

Foto: Anja Callius

Publicerad: 2022-02-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!