Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Lista över arbetssjukdomar föreslås

Arbetsskadeförsäkringen måste bli mer rättssäker och jämställd, anser Arbetskadekommissionen som nu lämnat sin slutrapport.

Publicerad: 2012-09-04

En sjukdomslista är det mest centrala förslaget i Arbetsskadekommissionens rapport, säger kommissionens ordförande Björn von Sydow.
– Det är en brist i Sverige att det inte finns en tydlig lista över sjukdomar inom arbetslivet, som det gör i andra nordiska länder.
Den som skadats ska ha bevisbördan för att han eller hon lider av vissa besvär, men när ett tillstånd ligger inom ramen för listan, ska utgångspunkten vara att det är arbetsrelaterat.

Listan ska uppdateras av en arbetsskadekommitté.
– Det måste göras en kontinuerlig revision allt eftersom forskningsläget förändras, för att den inte ska bli föråldrad, säger Björn von Sydow.

Problemen med nuvarande arbetsskadeförsäkring är att den inte är rättssäker, och att mäns och kvinnors arbetsskador bedöms olika, menar kommissionen, som har gjort sin översyn på uppdrag av branschorganisationen Svensk Försäkring.

Beslutsunderlaget vid utredningar om arbetsskada är många gånger otillräckliga.
– Det har blivit ett väldigt oförutsägbart system med en tendens att missgynna kvinnor.  Kvinnor har fått sämre handläggning och oftare avslag, bland annat för att det finns mindre forskning om riskerna i de kvinnodominerade branscherna, säger Björn von Sydow.

Malin Josephson, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, anser att förslaget med en lista är bra på så sätt att den gör det mer förutsägbart vad försäkringen gäller. Men jämställdheten kommer inte att lösas automatiskt: listan bygger på forskning och så länge den är eftersatt märks det också där.

Risken finns också att fokus på just arbetsskador blir för dominerande:
– Det finns många problem som inte leder till långa sjukskrivningar, besvär från rörelseorganen, till exempel. Arbetsmiljö är så mycket mer än arbetsskador, säger Malin Josephson.

Rapporten föreslår även differentierade premier, så att en högre risk för arbetsskador leder till högre försäkringspremie.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2012-09-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!