Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Litet samband mellan mobbning och sjukfrånvaro

Mobbning på arbetsplatsen kan få svåra följder för mobbade. Men trots det verkar inte sjukfrånvaron påverkas så mycket.

Publicerad: 2012-11-26

Forskare vid Arbetsmiljöinstitutet i Norge (STAMI) och Universitetet i Bergen har gjort en så kallad metaanalys, där 54 olika studier om konsekvenser av mobbning på arbetet har undersökts.

Resultatet är att den samlade forskningen pekar på att det finns ett starkt samband mellan mobbning och faktorer som dålig hälsa – både fysisk och psykisk och låg tillfredsställelse med jobbet. Den som utsätts för mobbing drabbas av psykiska besvär som ångest och depressioner, eller om symtom som påminner om posttraumatisk stress. Den mobbade känner ofta också liten tillhörighet med organisationen och vill gärna byta arbete, enligt forskningen.

Däremot visar den nya studien att mobbning i liten utsträckning kan relateras till ökad sjukfrånvaro. Förvånande, tycker forskarna, med tanke på att mobbning är så starkt relaterat till sämre hälsa.

Morten Birkeland Nielsen, forskare vid STAMI, menar att det svaga sambandet mellan mobbning och frånvaro kanske inte fångas upp i de olika forskningsstudierna. Resultaten bygger i huvudsak på korttidsfrånvaro som deltagarna själva rapporterat, så även om mobbning på kort sikt inte verkar leda till ökad sjukskrivning, kan det finnas ett samband på längre sikt, säger han.

En annan förklaring kan vara att de mobbade har hög sjuknärvaro, dvs känner sig tvingade att gå till jobbet trots att de är sjuka.

Läs mer om mobbning i nästa nummer av Du&jobbet.

Den norska studien har redovisats i tidskriften Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations.

Publicerad: 2012-11-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!