Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många allergiker tvingas byta jobb

1, 5 miljoner människor påverkas dagligen av sin allergiska sjukdom, enligt en bedömning från Astma- och allergiförbundet. Men andelen som fått allergier av jobbet har minskat.

Publicerad: 2011-12-06

Yrkesverksamma med allergier och astma tvingas i högre utsträckning än övriga befolkningen byta jobb. Till exempel har var fjärde astmatiker bytt jobb på grund av att andningen påverkades. Symtomen blir värre av jobbet, för 5 procent dagligen, för 20 procent varje vecka.

Det berättade överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, under Astma- och allergiförbundets konferens Allergi i arbetslivet som hölls i Stockholm på tisdagen.

Hur många som får yrkesastma varje år är oklart, högt räknat kan det vara så många som 1200 nya fall per år, lågt räknat kring 190 fall.

Allergier och överkänslighet står för 8 procent av alla anmälda arbetsskador, enligt siffror från 2004. Det vanligaste besväret kommer från luftvägarna. Under senaste år har färre utvecklat allergier pga jobbet. Knappt 1,5 procent av kvinnorna fick eksem eller klåda av jobbet 2010, 1999 var det nästan 3,5 procent. För männen var siffrorna knappt 1 procent jämfört med 1,5 procent. Även näsbesvär och astma pga jobbet har minskat.

– Samtidigt har inte exponeringen för det som orsakar besvären minskat. Förklaringen kan vara att man skyddar sig bättre idag, eller att man svarar annorlunda på frågorna, men det är bara spekulationer, sa Jonas Brisman.

I framtiden befarar han att allergierna åter kan öka, som en följd av klimatförändringar.

– Det är bekymmersamt med slagregn som ger fukt i fasader som kan ledas vidare. Fukt är avgörande för mögelväxt. Ett varmare klimat kan också öka fuktigheten inomhus.

Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och allergiförbundet, anser att människor med allergisjukdomar har fått det svårare i arbetslivet på senare år.

– Det finns mindre tolerans för olikheter, klimatet har blivit strängare. Det är väldigt viktigt att öka kunskaperna kring de hinder som gör att människor inte kan vara i arbete.

Publicerad: 2011-12-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!