Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många dödsfall men få anmäler tillbud

Publicerad: 2017-06-19

Trots att det sker många dödsolyckor inom lant- och skogsbruk anmäls sällan olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det visar en genomgång som Du&jobbet har gjort.

En man som fick ett träd över sig vid skogsarbete, en kvinna som blev stångad till döds och ytterligare en man som fastnade i ett kraftuttag till en traktor. Det är tre av de sex dödsolyckor som skett inom svenskt skogs- och lantbruk hittills i år. Under senare år har antalet döda inom branschen legat ganska konstant på sexsju personer per år – en siffra som sannolikt överstigs i år.

Men trots de många dödsolyckorna anmäls sällan arbetsolyckor och allvarliga tillbud i branschen till Arbetsmiljöverket (se faktaruta). Det visar uppgifter som Du&jobbet fått från Arbetsmiljöverket.

– Att få inom lantbruket anmäler skador är helt klart. Vi har gjort undersökningar tillsammans med SCB som visar att man bara anmäler runt 10 procent av de olyckor som krävt sjukvård, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Enligt Peter Lundqvist handlar oviljan att anmäla om att få ser några vinster med att rapportera olyckor och tillbud. Motivationen saknas, helt enkelt. Många arbetar också trots att de skadat sig och ansöker därför inte heller om ersättning från Försäkringskassan.

Inom jordbruket har många också dåliga erfarenheter av myndigheter och inspektioner, fortsätter Peter Lundqvist. Det kan gälla både möten med djurskyddsinspektörer och inspektörer från Arbetsmiljöverket. Många lantbrukare befarar att anmälningar kan leda till fler inspektioner på deras gård. Skepsisen mot inspektionen kan också vara befogad.

– Många inspektörer har inte någon professionell kunskap om jordbrukssektorns problem. Exempelvis är det få på Arbetsmiljöverket som har kunskap om lantbruk, säger Peter Lundqvist.

Oviljan att anmäla olyckor och tillbud känner även Alf Hallén, skyddsombud inom skogsbolaget SCA, igen från skogsbranschen.

– Det stämmer att vi är dåliga på tillbudsrapportering. Men de stora skogsbolagen har börjat sätta fokus på detta nu.

Varför är det så få anmälningar?

– Svårt att säga. Födsel och ohejdad vana kanske. Men här måste vi ändra attityd, säger Alf Hallén som jämför med företaget SCA:s övriga produktion. Där är anmälningarna om allvarliga tillbud avsevärt fler, berättar han.

Den främsta anledningen till varför man ska anmäla olyckor och tillbud är att det är ett sätt att uppmärksamma risker, och att det därmed blir lättare att undvika olyckor i framtiden. Anmälningarna blir ett viktigt förebyggande redskap för en tryggare arbetsmiljö.

Peter Lundqvist tar även upp en annan aspekt.

– Om du har anmält en arbetsskada och får komplikationer senare är det lättare att få stöd och hjälp om skadan är registrerad.

En svårighet i arbetsmiljöarbetet inom skogen och lantbruket är att många företag är små och familjebaserade. Enligt de flesta experter fungerar arbetsmiljöarbetet generellt bättre i större företag. Camilla Backlund är arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA. I det professionella skogsbruket är det få olyckor i dag, säger hon.

– När det sker olyckor i skogen gäller det ofta personer som är 70 år och äldre. Och det är en grupp vi inte når, som står utanför det professionella skogsbruket, säger hon.

Det finns också speciella förutsättningar. Framförallt jordbruket har tydliga arbetstoppar där man helt enkelt måste arbeta om inte företaget ska gå omkull. Att det förekommer mycket ensamarbete, både i skogen och inom lantbruket, är också en risk. Vad händer exempelvis om en förare av en skogsmaskin skadar sig och inte har täckning på sin mobiltelefon?

– Den största säkerhetsrisken i skogen är ensamarbetet och stressen. Många kör egna maskiner och känner kniven mot strupen för att få pengarna att räcka till, säger Julius Petzäll, kommunikatör och utredare på GS-facket, som organiserar anställda i skogsbranschen.

Den viktigaste åtgärden för att öka säkerheten är, enligt de flesta Du&jobbet talat med, att öka professionaliseringen. Inom skogsbruket har man kommit en bra bit, men i lantbruket är det fortfarande lång väg att gå. Ofta bor lantbrukaren på gården där han eller hon arbetar och barnen kan springa bland stora och farliga maskiner.

– Det här är ingen sörgårdsidyll. Man borde se jordbruket mer som en industri, säger Camilla Backlund.

Jordbruksbranschen skulle också kunna ta ett större eget ansvar för säkerhetsfrågorna, menar Peter Lundqvist. Han säger att säkerheten inte prioriteras särskilt högt inom lantbrukets branschorganisationer.

– Man kan jämföra med byggbranschen. Där är det helt annorlunda. Där sätts säkerheten först.

I Danmark hade man hela elva dödsfall inom lantbruket förra året. Den danska regeringen har också uppmärksammat de många tragiska händelserna. En nationell kampanj för att öka säkerheten ska dras igång. Innehållet är ännu oklart.

– Men det är inte så ofta dessa frågor kommer upp till ett lands regeringsnivå. Det är en signal om att man ser det här som ett stort problem, säger Peter Lundqvist.

Även Sverige har haft säkerhetskampanjer inom lantbruket. Den mest kända är ”Säkert bondförnuft” som pågick 2009-2013. Kampanjen gav effekt i form av högre medvetenhet, menar Anja Westberg, ombudsman inom gröna näringar på fackförbundet Kommunal.

– Lantbrukarna är medvetna om att det finns risker. Alla känner någon kollega som har skadats. Det vi måste göra är att hela tiden fortsätta att prata om dessa frågor.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/ SÅ HÄR FÅ VAR ANMÄLNINGARNA FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUK
Av alla dödsolyckor i svenskt arbetsliv stod jord- och skogsbruk för runt 7 procent 2012-2016. När det gäller arbetsolyckor anmälda till Arbetsmiljöverket under samma tid var dock andelen lägre. Här kom bara 1,27 procent av alla anmälningar från jord- och skogsbruk. Ännu lägre blir andelen när det gäller anmälda allvarliga tillbud. Här stod branschen bara för 0,33 procent av alla anmälningar. Jord- och skogsbruk skiljer sig tydligt från andra branscher där andelen dödsfall, andelen olyckor och andelen tillbud är relativt lika.
Källa: Arbetsmiljöverket

FAKTA/ SÅ HÄR SÄGER ARBETSMILJÖLAGEN
En arbetsgivare ska snabbt (oftast inom 24 timmar) underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbete. En arbetsgivare ska också underrätta Arbetsmiljöverket om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Mindre allvarliga tillbud ska anställda anmäla till den egna arbetsgivaren, som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Publicerad: 2017-06-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!