Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många i socialtjänsten har saknat skyddsutrustning

Mer än vart tredje skyddsombud inom socialtjänsten tycker inte att kommunerna gjort tillräckligt när det gäller skyddsutrustning för de anställda.

Publicerad: 2020-05-20

Akademikerförbundet SSR varnar för de långsiktiga konsekvenserna av pandemin.

Akademikerförbundet SSR har genomfört en enkät där närmare 400 av förbundets skyddsombud i kommunerna har gett sin bild av hur corona-epidemin påverkat arbetsmiljön.

En av frågorna handlade om kommunerna gjort tillräckligt när de gäller skyddsutrustning för socialtjänstens personal. 37 procent av skyddsombuden svarade nej.

– Det är på tok för högt, kommenterar SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg.

När det gäller rutiner för att hantera smitta, exempelvis om man i tjänsten ska besöka någon som är coronasmittad, ansåg 64 procent av de svarande att den egna arbetsgivaren styrt upp rutinerna väl, medan 31 procent inte tyckte att kommunen lyckats skapa bra rutiner.

Markus Furuberg är kritisk.

– Egentligen är allt annat än 100 procent dåligt. Man ska komma ihåg att det här handlar om en pandemi som är direkt farlig.

Samtidigt berömmer Markus Furuberg många kommuner för att de har varit snabba med att möjliggöra hemarbete, och i många fall har även samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsombud fungerat väl kring riskanalyser, fortsätter han.

Markus Furuberg vill också varna för de långsiktiga konsekvenserna av den pågående epidemin. Även om smittspridningen minskar och läget stabiliseras så kommer vi sannolikt att få ökade sociala problem, exempelvis med missbruk, barn som far illa och fler personer som är i behov av försörjningsstöd, påpekar han.

Allt detta kommer att pressa samhället, inklusive socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra välfärdsverksamheter, hårt.

– Det är bra att tänka på det redan nu, så att man kan skapa beredskap tidigt och att organisationerna är förberedda, säger han.

66 procent av dem som svarat på enkäten har själva varit oroliga för att smittas av corona på jobbet. När det gällde om det fanns en oro på arbetsplatsen för att bli smittad svarade 93 procent av skyddsombuden aningen ”ja” eller ”ja, ibland”.

//OSCAR MAGNUSSON

Åtta tips till dig som skyddsombud i corona-tider

Publicerad: 2020-05-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!