Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många kvinnor sänker inte yrkets status

Vill du ha bra lön – skaffa dig ett jobb med hög status och jämn könsfördelning. Välj inte serviceyrken, de värderas lägre och ger sämre betalt.

Publicerad: 2010-03-02

Det framgår av en avhandling som lagts fram av Charlotta Magnusson, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
Hon visar i sin avhandling att det inte är automatiskt är så att kvinnodominerande yrken har lägre löner. Sambandet är oregelbundet. Till exempel ser hon att de yrken där andelen kvinnor är högst inte har den lägsta lönen, även om man ser till utbildningslängd och utbildningsnivå.
Den statusskala som använts är baserad på är olika undersökningar där folk får rangordna vilken prestige de tycker olika yrken har.
Yrken där könsfördelningen är jämn (41-60 procent kvinnor) har högst status. Det är också yrkena med de högsta lönerna, t ex jurister och läkare, enligt avhandlingen.

I ett uppmärksammat mål för några år sedan menade Arbetsdomstolen att trots att en kvinnlig barnmorska och en manlig klinikingenjör hade likvärdiga arbeten, fick man acceptera att sjukhusteknikern hade högre lön, bland annat med hänvisning till han konkurrerade på en privat arbetsmarknad.
Charlotta Magnusson visar nu i sina studier att traditionella kvinnoyrken inom vård och omsorg inte har lägre prestige  och inte heller betalas sämre än andra jämförbara yrken.
Hon jämför då inte enskilda yrken mot varandra, utan flera yrken i olika kategorier.
Serviceyrken, däremot, värderas lägre och har sämre lön än de flesta andra yrkesgrupper. Kvinnor dominerar i dessa yrken, men det finns även traditionella manliga serviceyrken, som busschaufförer och personal inom återvinning, påpekar Charlotta Magnusson.

Trots att hög andel kvinnor i ett yrke inte behöver betyda sämre lön, så finns det ändå en tydlig skillnad mellan könen. Framför allt i yrken med hög prestige, där män kan tjäna 32 procent så mycket som kvinnor. Enligt Charlotta Magnusson kan det förklaras med att män har arbetsuppgifter, som innebär mycket tjänsteresor, obetald övertid m m. Sådant som är svårt att kombinera med ansvar för barn- och familj.
– Kvinnorna missgynnas alltså på arbetsmarknaden när de får barn, säger Charlotta Magnusson.

Publicerad: 2010-03-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!