Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många överviktiga på jobbet

Nära sex av tio anställda är överviktiga. Och en av tio på jobbet lider av fetma, enligt en undersökning som hälsoföretaget Previa gjort.

Publicerad: 2010-09-06

Nyhet-100906ny

Previa har kartlagt svenska anställdas vikt genom att låta göra en undersökning där 70 000 anställda hos arbetsgivare runtom i landet blivit vägda och mätta. Undersökningen visar att 57 procent av arbetstagarna är överviktiga, det vill säga har ett BMI på över 25. Och 14 procent lider av fetma, med ett BMI på över 30.

Deltagarna i undersökningen
har också fått svara på frågor om hur mycket de anstränger sig på fritiden. Svaren visar att 9 procent sitter sig mest still på fritiden, de rör sig mycket lite eller tar enstaka promenader. Lika stor andel tränar hårt, med löpning, bollsporter eller liknande, regelbundet mer än 3 timmar i veckan. Lätt motion, 1-3 timmar i veckan och måttlig motion, 2-3 timmar i veckan, ägnar sig omkring 40 procent vardera åt.

Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ansvarig på Previa, säger i en kommentar att en person som lider av fetma presterar sämre på arbetet och har ofta högre sjukfrånvaro än en normalviktig person. Därför ligger det i arbetsgivarens intresse att stödja personalen när det gäller bra kost- och motionsvanor. Ett BMI mellan 25 och 30 bör ses som en varningsklocka för att det är dags att se över sina levnadsvanor, säger Urban Svensson.

Previa listar fyra tips på hur arbetsgivare kan främja personalens hälsa:

1. Hälsostrategi. Starta med att mäta personalens hälsa.
2. Chefsutbildning. Chefer är viktiga förebilder och behöver ofta utbildas i hälsa och arbetsmiljö.
3. Hälsoinspiratörer. Att utse och utbilda hälsoinspiratörer bland personalen ökar chanserna till förändring.
4. Uppföljningar. Både av de personer som erbjudits särskilda insatser och av hälsoarbetet i stort.

Publicerad: 2010-09-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!