Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Många papperslösa funna på biltvättar

Publicerad: 2018-05-30

550 kontroller mot osund konkurrens har gjorts sedan 2017 av samverkande myndigheter. Nyligen kontrollerades 107 biltvättar och bilverkstäder av Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket. 27 personer utan arbetstillstånd påträffades. Arbetsmiljöbrister fanns på 90 procent av företagen.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sina rutiner för att komma åt exploatering av arbetskraft och illegal konkurrens. Man arbetar ihop med andra myndigheter för att göra insatser på respektive område. Arbetsmiljöverket ensamt kan t ex inte ingripa mot personer utan arbetstillstånd.

– Osund konkurrens uppstår när företag bryter mot arbetsmiljölagen eller andra regelverk för att vinna ekonomiska fördelar gentemot sina konkurrenter. Den drabbar både arbetstagarna och skötsamma arbetsgivare, säger Anita Israelsson på Arbetsmiljöverket.

Företagen som granskas ingår i branscher där risker finns att personer utan arbetstillstånd utnyttjas. Det kan handla om farlig arbetsmiljö, liten eller ingen lön, för långa arbetsdagar eller att man sover på jobbet.

Kontrollerna på bilföretagen skedde inom ramen för Europool mot arbetsplatsexploatering och gemensamt över hela landet, annars jobbar regionerna utifrån det som är specifikt för dem.

Den senaste insatsen ledde till cirka 70 sanktionsavgifter, främst för att billyftar och kompressorer inte var besiktigade. Skatteverkets kontroller resulterade i 19 överväganden om kontrollavgift. 27 papperslösa togs med till polisstationen för utredning. Mot fuskande företag startades polisutredning bland annat för brott mot utlänningslagen.

Personer som lever utan uppehållstillstånd i Sverige, utnyttjas ofta som svart arbetskraft. De väntas bli fler kommande år. Ingen myndighet vet hur många de är, men antalet brukar uppskattas till kring 30 000 personer. Enligt gränspolisen är för närvarande 12 000 personer efterlysta efter att ha avvikit efter utvisningsbeslut.

Nästan 80 procent av personerna avviker i de ärenden som polisen får från Migrationsverket, uppger Per Löwenberg vid gränspolisen.

– Det har tidigare legat kring hälften och är väldigt högt. Ökningen beror bland annat på att vi inte vet var personerna som ska utvisas bor. De får inte längre bo kvar på Migrationsverkets anläggningar.

Enligt verkets prognos väntas ytterligare ca 40 000 personer avvika efter beslut om utvisning fram till och med 2021.

Arbetsgivare är skyldiga att kontrollera att en person har arbets- och uppehållstillstånd. Att arbeta utan tillstånd eller anställa personer som saknar detta är inte lagligt. Kollektivavtal omfattar dock även papperslösa och arbetsmiljölagen gäller.

Polisen har normalt inte rätt att gå in på arbetsplatser. Det krävs misstanke om att svart arbetskraft används, att brott har begåtts, eller att annan myndighet vill ha stöd.

Per Englund, kriminalinspektör vid människohandelsgruppen gällande personer som tvingats eller lurats ta ett arbete, medverkade i biltvättskontrollen.

– Bland företagen som anställer svart kan våra grupper finnas.

Han vet inte hur stor andel av dem som jobbar utan tillstånd som är offer för människohandel.

– Det finns mycket lite info. Frågan har uppmärksammats sent.

Jobben erbjuds bland annat via internetsajter eller bemanningsföretag. Branscherna det handlar om är  arbetskraftsintensiva som bygg, hotell/restaurang och de gröna näringarna. Personerna kommer från alla länder, men med övervikt från forna Sovjetunionen.

Det kan vara svårt att slå fast att svartjobbet rör människohandel.

– Det beror bland annat på personernas vilja att berätta. De kommer ofta från länder där man inte har tillit till myndigheterna. Offer för människohandel skiljer sig från övriga utan tillstånd på så sätt att man ofta vill komma hem igen. Man är lurad, har ofta fått jobba mycket hårt och för långa dagar och fått för lite lön.

Polisen gjorde 1 089 arbetsplatsinspektioner 2016, det senaste år när det finns uppgifter. 232  personer utan arbetstillstånd påträffades.

// EVA BERLIN

Publicerad: 2018-05-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!