Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Massiv kritik av förslag till regelförenkling

I fyra år har Arbetsmiljöverket arbetat med att förenkla regler och föreskrifter på arbetsmarknaden. Förslaget – på runt 2500 sidor – sågas dock i sin helhet av både fack och arbetsgivarorganisationer.

Publicerad: 2021-01-12

Kritiken mot Arbetsmiljöverket är hård.

För första gången på 40 år har Arbetsmiljöverket gjort en större genomgång av sina regler och föreskrifter. Bakgrunden är nya EU-regler men också en målsättning om att förenkla regelfloran och skapa en större samstämmighet i språk och struktur. Exempelvis har 70 föreskriftshäften blivit 14.

Både fack och arbetsgivarorganisationer är dock djupt missnöjda med förslaget till nya regler. I ett brev som bland annat LO, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, PTK och Saco skrivit under är kritiken mot förslaget hård.

Organisationerna konstaterar exempelvis att remissen är så omfattande (omkring 2500 sidor) att det är svårt att få överblick. Innehållet och språket är inte heller genomarbetat. Enligt brevet har också krav- och skyddsnivåer ändrats trots att Arbetsmiljöverket hävdat att så inte skulle bli fallet.

Målsättningen med att skapa en tydligare och mer lättillgänglig regelstruktur har misslyckats, menar fack och arbetsgivarorganisationer. De tar exempelvis upp att skyddsombud och chefer ibland hänvisas att söka vidare efter kunskap i snåriga EU-regler.

Arbetsmarknadens parter menar också att de i princip varit utestängda från att delta i arbetet med regelförnyelsen.

I en debattartikel från LO är tonen ännu hårdare. Organisationen skriver att Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelsen inte kan ”beskrivas på annat sätt än ett totalt haveri” och att LO:s förtroende för myndigheten till stor del är förbrukat. Utöver den kritik som man tar upp i det gemensamma brevet menar LO bland annat en del specifika regler ersätts av generella regler som är mer svårtolkade än tidigare samt att skyddsombudens roll osynliggörs. LO menar att misslyckandet är så stort att själva ledningen och styrningen av Arbetsmiljöverket bör ifrågasättas.

Christina Jonsson, enhetschef på avdelningen för regler på Arbetsmiljöverket, menar att verket nu måste gå igenom kritiken noggrant.

– Vi behöver ta till oss av den här kritiken och verkligen gå igenom den, säger hon till tidningen Arbetet.

I kommande nummer av Du&jobbet (1/21) kommer en fördjupande text kring förslaget till nya regler. Håll utkik!

//OSCAR MAGNUSSON

Du&jobbet har skrivit om arbetet med regelförnyelsen tidigare. Bland annat här och här.

Söker du efter en arbetsmiljöutbildning? Här finns en uppsjö av bra kurser.

Publicerad: 2021-01-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!