Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Meningsfullt men påfrestande i kontaktyrke

De som jobbar inom kommuner och regioner upplever i högre grad att de har intressanta, omväxlande och stimulerande arbeten jämfört med övriga på arbetsmarknaden. Det framgår av en ny rapport från SKR.

Publicerad: 2021-03-02

Lärare är ett av de kontaktyrken som upplevs som meningsfulla. Foto: Colourbox.

Många av de anställda har ett så kallat kontaktyrke som utövas i samverkan med brukare, elever, patienter med flera, där man använder sig själv som redskap. Oförutsägbara situationer kan vara vanliga, det kan vara svårt att slå fast när jobbet är klart, men fler tycker att deras arbete är mycket meningsfullt än genomsnittet på arbetsmarknaden, enligt rapporten från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 79 procent av dem inom kommunerna och 87 procent i regionerna, anser detta. Genomsnittet för arbetsmarknaden är 69 procent. Det är också vanligare att i det stora hela vara nöjd med jobbet.

Däremot är det fler medarbetare inom kommuner och regioner upplever hög arbetsbelastning och att de har ett psykiskt påfrestande arbete än genomsnittet. Det är också en högre andel som uppger att de utsatts för hot eller våld i arbetet.

I kommunerna är det 75 procent och i regioner 78 procent av medarbetarna som har kontakt med andra minst halva arbetstiden, medan andelen är 58 procent för samtliga.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och tillgång till företagshälsovård förekommer i högre grad inom offentlig sektor än generellt.

Sjukpenningtalet i Sverige, det vill säga antal dagar med sjukpenning eller rehabpenning, har svängt kraftigt på senare år. Exempelvis låg det år 2001 på 27 för kvinnor, 2019 var det nere på 9. En slutsats i rapporten är att det saknas koppling mellan upp eller nedgång i sjukpenningtalet och variationer i arbetsmiljön, förutom i slutet på 90-talet.

Det är alltså inte så att högre tal hänger ihop med att arbetsmiljön blivit motsvarande mycket sämre. Trots detta framhålls ibland arbetsmiljön som den största förklaringen till ökad sjukfrånvaro, konstaterar utredarna och tillägger att insatser gällande arbetsmiljön torde ”vara ett trubbigt verktyg för att, åtminstone på kort sikt, minska sjukskrivningar.” Bra arbetsmiljö är dock mycket viktigt för att exempelvis lyckas med kompetensförsörjningen.

Rapporten baseras på frågor som huvudsakligen ställdes före pandemin.

//EVA BERLIN

Källa: Arbetsmiljön i kommuner och regioner, SKR.

Foto: Colourbox.

Publicerad: 2021-03-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!