Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mer än lättja bakom ovilja att träna


Det är inte bara allmän lathet som gör att vi inte använder oss av tillfällen att träna på arbetstid. Det beror också på hur företagets friskvård är organiserad.

Publicerad: 2013-02-15

Två av tre anställda har arbetsgivare som underlättar deras möjlighet att träna, visar en undersökning.

Men alla tar inte chansen att använda sig av de hälsosamma erbjudandena. Beror det bara på slöhet? Nja, inte enbart – åtminstone enligt en ny, dansk studie.

Forskarna ville undersöka varför personer, anställda i det danska polisväsendet, undvek att utnyttja de stora möjligheterna till friskvård som arbetsgivaren erbjöd. Studien bygger på enkätsvar från cirka 6 000 anställda. Av dessa valdes 500 personer ut som sade att de inte använde sig av jobbets friskvård och av dessa djupintervjuades 25 personer om orsakerna.

Det visade sig att många ansåg att deras hälsa inte var den bästa och de ville gärna ändra sitt beteende. De var också positiva till arbetsplatsens utbud av hälsoprogram. Det fanns ett behov. Trots det så utnyttjade de ändå inte företagets erbjudanden.

Skälen var både individuella, dvs ren slöhet, man skyllde på tidsbrist, men också organisatoriska. Servicen var svår att utnyttja. Det var långa avstånd och arbetstiderna satte ibland stopp.

Forskarnas slutsats är att trots att många hinder är individuella, så finns det ändå möjligheter att fler ska ta del av friskvården. Det kan ske genom mer information om utbudet och också öka tillgängligheten.

Publicerad: 2013-02-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!