Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mer resurser men allt färre inspektioner

Publicerad: 2017-11-16

En arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket gör i snitt avsevärt färre inspektioner i dag jämfört med fem år tidigare. Det visar nya uppgifter som Du&jobbet tagit fram.

Efter många år av bantning höjdes anslagen till Arbetsmiljöverket 2014. En nedåtgående trend när det gällde antalet arbetsmiljöinspektörer bröts året därpå. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har också varit tydlig med att fler inspektörer är viktigt för att ha koll på de företag som bryter mot arbetsmiljöregler och på så sätt vinner konkurrensfördelar.

Men trots att antalet inspektörer nu är fler än de var 2012 har Arbetsmiljöverkets inspektioner minskat drastiskt i antal. Jämför man 2016 med 2012 har antalet inspektioner per inspektör gått ned med nästan 40 procent, från i snitt 82 per år till 49 per år. I faktiska tal handlar det om en nedgång med närmare 8 000 inspektioner på fyra år.

Tittar man på alla förrättningar, det vill säga alla arbetsplatsbesök som Arbetsmiljöverket gör inklusive informationsbesök och uppföljningar, handlar det om en minskning med 35 procent per inspektör under samma tidsperiod.

Så vad beror nedgången på? Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, har flera delförklaringar.

Främst handlar det om att det är många nyanställda inspektörer, som alla får en halvårslång introduktion på verket. 75 inspektörer gick den utbildningen under 2015 och 2016 och har nu börjat arbeta.

Ytterligare 45 är just klara och dessutom ska 30 personer påbörja sin anställning och den interna utbildningen nu i november.

Inom kort kommer således närmare 150 av verkets cirka 270 inspektörer att ha anställts under den senaste treårsperioden. De många nyanställningarna beror dels på anslagsökningar från regeringen, dels på stora pensionsavgångar.

– Det är en helt ny kader av inspektörer, säger Pia Zätterström.

De många nya inspektörerna innebär också att erfarna inspektörer får lägga mer tid på handledning, upplärning och stöd till de många nykomlingarna. Som ny inspektör är man inte heller lika effektiv och snabb som den som är rutinerad.

En annan förklaring handlar om arbetssätt och inriktning på tillsynen. Under 2009-2012 fanns det mål om att inspektörerna skulle vara ute från kontoret minst 40 procent av arbetstiden, vilket ofta innebar relativt snabba inspektioner. Från 2012 ändrades det arbetssättet.

– Det blev en mer komplex inriktning på tillsynen, säger Pia Zätterström.

Sedan dess har inriktningen varit mer på större nationella tillsynsprojekt. Skolan och kvinnors arbetsmiljö är två sådana projekt. Tyngdpunkten har legat på offentlig sektor där problematiken ofta är svårare, oftare berör psykosociala frågor och berör personer på många nivåer. Den nya inriktningen har inneburit mer arbete per inspektion, enligt Pia Zätterström.

En ytterligare delförklaring är att inspektörerna under senare år oftare arbetat två och två, och inte på egen hand. Dels för att det är många nya, men också på grund av regeringsuppdraget att arbeta mot osund konkurrens på arbetsmarknaden. I praktiken innebär det att man besöker fler arbetsplatser där det exempelvis kan förekomma svartarbete och även människor som inte har rätt att vistas i Sverige.

– Att vara två är en arbetsmiljöfråga, man möter fler risker i dag, säger Pia Zätterström.

Sören Fouganthine är ordförande i Arbetsmiljöverkets Saco-förening. I mycket instämmer han i Pia Zätterströms förklaringar till varför inspektionerna blivit färre. Men han ser också att inspektörerna i dag sköter mycket administration som tar mycket tid. Anledningen är att verket minskat antalet administratörer, men också att för- och efterarbete tar mycket tid kring varje inspektion.

– Det finns också en del dubbeladministration nu. Det skulle säkert gå att göra annorlunda, säger han.

Arbetsmiljöverkets nya inriktning mot färre akututryckningar och fler större tillsynsinsatser har mött kritik från flera håll. Byggnads är ett av de fackförbund som märkt av att Arbetsmiljöverket mer sällan är ute på arbetsplatserna.

– När jag pratar med våra regionala skyddsombud säger de att de har svårt att få tag i Arbetsmiljöverket och när de får kontakt så har inspektörerna sällan tid att komma, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Han pekar också på att de flesta av Arbetsmiljöverkets regionala kontor tidigare hade inspektörer specialiserade på byggverksamhet. I dag är de flesta inspektörerna generalister och ska kunna mer än en bransch. För byggbranschen är det ett problem, eftersom inspektörerna som kommer till byggen inte har lika bra koll på branschen som tidigare, menar Ulf Kvarnström.

Kaj Frick, professor emeritus i arbetsvetenskap, tycker inte att man ska stirra sig blind på statistik. Mer krävande inspektioner, där man tvingas prata med personer på flera nivåer, är ett fullgott skäl för att antalet inspektioner blir något färre, menar han.

– Om man ska försöka göra något åt problemen i offentlig sektor, och göra det bra, då blir det ganska få pinnar (inspektioner). Men förhoppningsvis kan insatserna ge ett bra resultat, säger han.

Även Riksrevisionen har noterat att antalet inspektioner minskat. I en rapport från 2016 ifrågasatte man det stora fokus som legat på stora nationella tillsynsprojekt. Även verkets arbetssätt fick kritik.

– Man hade inte ett välutvecklat sätt att ta emot tips och hade inte bra sätt för att hitta arbetsplatser med problem, säger Yvonne Thorsen, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

Pia Zätterström på Arbetsmiljöverket säger att man tagit lärdom av att de nationella projekten tagit mycket kraft och resurser, och man nu arbetar för att få till en bättre samordning och mix i inspektionerna.

– Nu kan det bara gå uppåt, säger hon.

Under 2017 har inspektionerna också blivit något fler. Om trenden från årets nio första månader håller i sig kommer antalet inspektioner i år att bli fler än 2015 och 2016.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/Så många inspektioner har Arbetsmiljöverket gjort under de senare åren
2012: 20 420
2013: 19 551
2014: 15 764
2015: 13 994
2016: 12 687
2017: (tom september) 11 320
Källa: Arbetsmiljöverket

FAKTA/Antal inspektörer på Arbetsmiljöverket (årsarbetskraft)
2012: 250
2013: 239
2014: 223
2015: 227
2016: 258
2017: ca 260*
* Siffran gäller halvårsskiftet. Nyanställda arbetsmiljöinspektörer genomgår en intern arbetsmiljöutbildning. I juli 2017 var det 44 arbetsmiljöinspektörer som gick utbildningen (som pågår från mars till november 2017).
Källa: Arbetsmiljöverket

 

Publicerad: 2017-11-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!