Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mindre stress krävs för längre arbetsliv

Ett stressigt jobb med hög belastning ökar risken att lämna arbetslivet i förtid. Det framgår av ny svensk forskning.

Publicerad: 2012-04-20

Stressen på arbetsplatsen kan vara farlig. Det visar den nya svenska studien, där cirka 6 500 anställda i Malmö ingår. Gruppen, som utgör ett representativt urval av befolkningen, kallades till en hälsoundersökning 1992 och följdes fram till 2005.

Forskarna ville se om psykiska arbetsmiljörisker har ett samband med att ett stort antal människor går i förtida pension. Man utgick från kända stressfaktorer, som att ha lite kontroll över arbetsuppgifterna, för höga krav eller hög anspänning – en kombination av dessa båda faktorer.

Av de nära 6 500 personer som ingick i studien, ungefär lika många kvinnor som män, blev nästan 20 procent av kvinnorna och 15 procent av männen förtidspensionerade under de 13 år som studien pågick.

Efter att ha kontrollerat för andra omständigheter i livet som kan ha bidragit, t ex ålder och rökning, fann forskarna ändå en överrisk för förtidspension bland dem som hade ett stressigt arbete, för männen var risken 50 procent högre och för kvinnor på 70 procent.

I Sverige har det blivit allt svårare att få förtidspension, eller sjuk- och aktiviterersättning som det heter numera. Regeringen har skärpt lagar och regler för att minska samhällets kostnader för ersättningarna.

Forskarna bakom studien tycker att det har varit för stort fokus på regelskärpningar. Det har handlat för lite om hur arbetsmiljön ser ut.

– Människor kan bli sjuka av sitt arbete, om de utsätts för stress och hög belastning. Det är på arbetsplatsen man kan göra något för att minska antalet förtidspensionerade. Det tjänar både individen och samhället på, säger Per-Olof Östergren, professor vid Lunds universitet, en av dem som gjort studien.

Mellan 2005 och 2010 minskade antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning med över 100 000. I februari i år hade cirka 393 000 personer sjuk- och aktivitetsersättning (230 000 kvinnor och 163 000 män). Det är framför allt inflödet av nya förtidspensionärer som minskat.

– Att minska stressen i arbetslivet har blivit allt viktigare i takt med att befolkningen blir allt äldre och att vi bör jobba längre. Det är fortfarande många som har förtidspension, även om gruppen minskat, säger Per-Olof Östergren.

Studien, som redovisats i den vetenskapliga tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health, är en av de mest omfattande som gjorts inom detta område.

•Läs även: Chefens attityd till äldre måste ändras.

Publicerad: 2012-04-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!