Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Minska smittrisken med god ventilation

SMITTSPRIDNING Rejält luftflöde, möjlighet att hålla avstånd och bra städrutiner. Det kan minska risken för smitta genom luft inne på våra arbetsplatser. Det spelar roll om man delar ett utrymme fem minuter eller tre timmar, säger forskaren Ivo Martinac.

Publicerad: 2021-10-21

Vädra är viktigt, men arbetsgivaren ansvarar för att ventilationen är tillräcklig. Foto: Unsplash

Många har jobb som krävt fysisk närvaro under hela pandemin och nu ställer fler arbetsgivare krav på att de anställda finns på plats. Så hur påverkas vi av att dela luft med kollegor, kunder, elever och patienter? Och vad kan och bör arbetsgivaren göra för att hejda covidsmitta?

I nuläget definieras inte covid-19-viruset som luftburet, men det har visat sig att det kan färdas längre sträckor än vad som är vanligt för droppsmitta, säger Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket.

– Det finns exempel från Sverige, som en fest där 70 av 100 smittades och där man inte tror att alla hade direktkontakt med den smittade. Och i laboratorieförsök har viruset varit funktionsdugligt i luften i åtminstone tre timmar.

Ta hjälp av experter

Risken för smitta ska inkluderas i riskbedömning och åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ewa Krynicka Storskog betonar arbetsgivarens ansvar för att arbetstagare inte blir sjuka.

– Arbetsgivaren som inte själva har kunskaper måste ta hjälp av expertis som kan se till att ventilationen är tillräcklig och god.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att det går att hålla avstånd, och då inte bara precis där man arbetar.

– Arbetsgivaren ska tänka på helheten, lunchrum, omklädningsrum, ja överallt där man samlas och det riskerar att bli för trångt. Till exempel genom att undersöka om och på vilket sätt det skulle kunna vara möjligt att förändra lokalerna eller hur de används.

Även organisatoriska förändringar kan krävas.

– Man kan organisera det så att så få som möjligt utsätts för smittoämnen, genom att minska trängsel, till exempel genom att äta lunch i omgångar eller arbeta i mindre grupper, säger Ewa Krynicka Storskog.

Tänk på helheten

Ett av arbetsmiljöverkets råd är att forcera, det vill säga öka, luftflödet i arbetslokalerna. Men här gäller det att tänka på helheten.

– Det kan vara bra med ett högre luftflöde, men det ska också vara en god arbetsmiljö, inte för kallt, blåsigt eller bullrigt.

Det krävs alltså professionell översyn. Men visst går det ofta att märka att ventilationen är dålig bara genom sina egna sinnen.

– Känns luften dålig, vänd er till arbetsgivaren och fråga om de följer Arbetsmiljöverkets råd och föreskrifter.

Vården är överrepresenterad

Anställda inom vård och omsorg är överrepresenterade bland dem som smittats av covid-19. Det kan tolkas som att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att begränsa smittan, menar Ewa Krynicka Storskog.

– Där man använder visir är det viktigt att komma ihåg att det inte räcker, det är öppet på sidorna. Därför behövs även andningsskydd.

För dem som arbetar i någon annans hem, till exempel hemtjänstpersonal eller fastighetsskötare, finns problemet att ventilationen inte är lika god som på en genomsnittlig arbetsplats.

– Därför bör besöken göras så korta som möjligt, samtidigt som arbetet ska hinnas med. Har någon i bostaden symtom på covid-19 bör man om möjligt avvakta med arbetet. Annars ska personlig skyddsutrustning användas.

Se upp med möten

Miljöer som delas av flera personer är alltid mer riskabla, säger Ivo Martinac, professor i installations och energisystem vid KTH.Han är även vice ordförande för REHVA, The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, där han ansvarar för utbildningssatsningar och andra projekt kring covid och ventilation.

– Varje möte innebär en potentiell risk. Ju fler man träffar desto högre risk – se bara vad som hände med våra äldre i början av pandemin.

När fler återvänder till sina arbetsplatser ökar också antalet fysiska möten i slutna rum.

– Det spelar roll om man delar ett utrymme fem minuter eller tre timmar. Så håll det kort, vädra, ta pauser och om möjligt, låt det stå öppet även under mötet. Även den som arbetar i någon annans hem bör se till att öppna fönstren, förutsatt att luften inte är för varm, kall, dålig eller om det blir obehagligt drag.

Det finns också små saker som var och en kan tänka på, som att inte hälsa i hand, inte prata någon rakt i ansiktet med stark röst, att undvik lufttorkar för händer och spola toaletter med stängt lock – något som minskar risken för att aktiva virusdelar sprids, säger Ivo Martinac.

Håll avstånden

Möten och andra gruppaktiviteter kanske kan förläggas utomhus.

– Jag känner till flera organisationer där man håller promenadmöten när vädret tillåter. Då blir det lättare att hålla distans, samtidigt som man får motion.

Det är fortsatt viktigt att försöka hålla rejäla avstånd till andra.

– Armlängds avstånd är inte en garanti. Vid tillräckligt långa exponeringstider i dåligt ventilerade lokaler kan de minsta smittbärande partiklarna hålla sig svävande i luften under många timmar.

Ivo Martinac anser att andningsskydd bör användas även i andra sammanhang än inom vård- och omsorg.  

– Om det känns trångt i ett utrymme och om jag inte känner till allas vaccinationsstatus bär jag själv ofta mask, särskilt när jag reser. Men jag har börjat släppa på detta, utifrån att vaccinationen ska kunna skydda mot allvarlig sjukdom. Vi får se hur länge det håller.

Forskning pågår

Forskningen släpar efter när det gäller ventilation, menar han.

– Det pågår en diskussion inom Norden och EU kring lämpliga mängder ventilationsluft. Inte bara under pandemin, utan generellt. Även influensa och förkylning sprider sig effektivt via luften. Kan det finnas anledning att förstärka ventilationsflödena vid behov, under vissa perioder?

Bra luftrenare kan vara ett komplement. De recirkulerar luften i ett utrymme genom att ta in luft, låta den gå igenom ett filter och komma ut renare.

– Men de får bara ses som ett komplement till god ventilation, masker, handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Kan då själva ventilationssystemet sprida smitta, så som det har talats om tidigare under pandemin? Uppsala universitet tittade på detta och hittade viruspartiklar djupt inne i ett ventilationssystem.

– Men att hitta delar av virus behöver inte betyda att de är smittsamma. Det finns till dags dato inga bevis på att någon smittats av kontaminerad ventilationsluft. Sannolikheten är liten, men teoretiskt inte lika med noll. Så det kan vara intressant att titta närmare på detta i vissa sammanhang, säger Ivo Martinac.

//ANN PATMALNIEKS

6 TIPS FÖR ATT HÅLLA KOLL PÅ LUFTFLÖDET

  1. Undvik att vistas i små lokaler med dålig ventilation.
  2. Ventilera en timme innan arbetsdagen börjar, ha gärna på ventilationen hela natten.
  3. Städa ofta och undersök om städrutinerna ska förstärkas.
  4. Regelbundna och professionella kontroller av ventilationen.
  5. Vädra gärna med många fönster samtidigt, korsdrag är bra – men tänk på att det kan påverka ventilationen.
  6. Ta pauser för att vädra ut under möten.
    KÄLLA: Arbetsmiljöverket

Foto: Unsplash

Publicerad: 2021-10-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!