Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mobbning klassad som arbetsskada

En anställd på en lokalavdelning hos Röda Korset mobbades under flera år. Förvaltningsrätten går nu emot tidigare beslut och klassar mobbningen som arbetsskada. Kvinnan har därmed rätt till livränta.

Publicerad: 2011-06-20

Det var vid Svenska Röda Korset i Örebro som den kvinnliga anställde blev utsatt för mobbning. Den nu 51-åriga kvinnan var praktikant och anställd på avdelningen i flera år. Hon byggde upp och blev föreståndare för en socialt inriktad verksamhet. När arbetsplatsen senare omorganiserades fick hon en ny chef. Det var då problemen började. Chefen började trakassera kvinnan, tog över hennes arbetsuppgifter och mobbade henne. Kvinnan vände sig till både kollegor och chefer, men inget hände.

Den kränkande särbehandlingen pågick i närmare tre år och till slut, i november 2004, försökte hon ta sitt eget liv.
Hon har sedan dess försökt få upprättelse, genom att anmäla mobbningen som arbetsskada, men Försäkringskassan sade nej.

Kvinnan överklagade då till Förvaltningsrätten i Karlstad, som har en helt annan syn än Försäkringskassan. Rätten klassar kvinnans psykiska ohälsa som arbetsskada orsakad av trakasserierna och mobbningen på arbetsplatsen.

Förvaltningsrätten har hört flera vittnen, tidigare anställda och läkare, bl a psykiatriker Per Borgå, som varit verksam inom Stockholms läns landsting och chef för Röda Korsets center för torterade flyktingar, vars utlåtande väger tungt i rättens bedömning. Han menar att den diagnos som kvinnan hade, posttraumatiskt stressyndrom, är en vanlig följd av mobbning och kränkande särbehandling. Han tror att om mobbning sker på arbetsplatsen som är en plats där man väntar sig att få skydd blir det ofta ett extra hårt trauma.

Försäkringskassan motiverade avslaget med att omorganisationen av Röda Korset innebar att behandlingen av kvinnan omfattades av undantagen i Lagen om arbetsskadeförsäkring. Praxis när det gäller konflikter och kränkningar är att det ställs höga krav för att få visa att sådant ska ha orsakat en skada. Det räcker inte att den drabbade själv tycker förhållandena är kränkande. Inte heller en allmänt otrevlig chef. Förvaltningsrätten anser dock att detta fall, där en överordnad fortsätter att ge omfattande kritik till underordnad utan att ledningen gör något för att lösa situationen, inte omfattas av undantagsreglerna.

Kvinnan som blev uppsagd från Röda Korset och nu är sjukskriven beviljas nu ekonomisk ersättning i form av livänta.

I en kommentar säger Helena Matson, HR-chef i Svenska Röda Korset, att som arbetsgivare har man ett stort ansvar och det är mycket viktigt att lokalföreningarna tar väl hand om sina anställda och följer arbetsrättslagarna.

Publicerad: 2011-06-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!