Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mobiltelefonen är ofarlig anser forskare

Inget tyder på att exponering för elektromagnetiska fält leder till hjärntumörer eller andra sjukdomar. Det är slutsatsen efter studier av tio års forskning på området.

Publicerad: 2012-08-23

FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) fick 2003 regeringens uppdrag att bevaka forskningen kring elektromagnetiska fält. Framför allt har det handlat om exponering för så kallade radiofrekventa fält som förekommer i strålning från mobiltelefoner.

I en ny rapport har nu FAS sammanfattat resultatet av de senaste tio årens forskning på området. Konklusionen är att forskarna inte kunnat visa några påtagliga hälsorisker kopplade strålning från dessa fält.

Forskningen om sambandet mellan mobiltelefoni och sjukdomar startades på grund av en allmän oro för den nya tekniken – inte på grund av att det fanns en biologisk hypotes om att fälten skulle kunna orsaka hälsorisker, heter det i rapporten.

FAS-redovisningen pekar på att det har gjorts omfattande studier under det senaste decenniet. Exempelvis 15 så kallade provokationsstudier, där man inte kunnat visa att personer känner symptom oftare när fälten är påslagna jämfört med när de har slagits av.

Ett stort antal undersökningar om samband med tumörer, främst hjärntumörer, har också gjorts. Enligt rapporten ger dessa studier inget stöd för något samband mellan mobiltelefoni och risk för hjärntumörer.

Användningen av mobiltelefoner har ökat snabbt de senaste åren. Hade det inneburit en ökad risk för hjärntumörer skulle det ha synts i statistiken över antalet cancerfall. Men sjukligheten i hjärntumörer har inte ökat.

Den enda hälsoeffekt man tills vidare känner till som strålningen från radiofrekventa fält har är att temperaturen stiger (som när mat värms i en mikrovågsugn). Enligt rapportförfattarna har den omfattande forskningen hittills inte kunnat visa på något nytt om hur fälten påverkar människor. Det finns heller inget stöd för några hälsorisker vid exponering på nivåer under aktuella gränsvärden, för temperatureffekterna.

Publicerad: 2012-08-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!