Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Mobiltelefoner anses ofarliga effekter på längre sikt är osäkra

Det finns inget stöd för att mobiltelefoner skulle ha ett samband med hjärntumörer. Även om det fortfarande är osäkert om effekterna när mobilen använts under 10-12 år. Det finns heller inget som talar för att det finns några hälsorisker med antenner och basstationer.

Publicerad: 2010-02-15

Den slutsatsen drar en expertgrupp efter att ha analyserat aktuell forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält.
En rad studier har granskats. Enligt översikten tyder hittills publicerade studier inte på någon ökad cancerrisk för den som använt mobiltelefon kortare tid än 10 år. Däremot saknas ännu tillförlitliga data för effekterna på längre sikt.
Expertgruppen, som leds av professor Anders Ahlbom, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, betonar att det finns områden där kunskapsläget är oklart. Det gäller t ex hälsorisker hos barn av mobiltelefoni – där finns inte någon redovisad forskning idag. Det finns även resultat inom sömnforskning som behöver följas upp.

Det samma gäller nya rön om neurodegenerativa sjukdomar, t ex Alzheimers och ALS. Flera studier bland yrken som utsätts för extremt lågfrekventa magnetfält – alltså sådana fält som uppstår vid produktion, distribution och användning av elektricitet – har observerat en ökad risk för Alzheimers sjukdom bland personer med hög exponering. I de flesta studier som funnit samband har riskökningen varit ungefär två eller trefaldig. Men det finns också studier som inte kunnat se något samband. Även för ALS har forskare funnit en ökad risk för dem som har ”elektriska yrken”.

Enligt granskningen tyder inget på att radiovågor från mobiltelefoner skulle försämra fortplantningsförmågan och spermiekvaliteten hos användarna. Men man rekommenderar ändå att med förbättrade metoder ytterligare studera effekten på spermiekvaliteten.
Det finns heller inget hållbart vetenskapligt stöd för att elöverkänslighet skulle orsakas av radiofrekventa fält, enligt forskningsöversikten. Flera studier pekar istället på att det kan vara en så kallad noceboeffekt, det vill säga en effekt beroende på en förväntan av en negativ reaktion.
Flera forskningsrapporter om magnetfält och hälsorisker är på gång och publiceras inom kort. Det gäller bl a den så kallade Interphone-studien, som är en stor europeisk undersökning där 13 länder samarbetar i ett projekt med syfte att studera om mobiltelefonanvändning kan påverka risken att insjukna i hjärntumör eller spottkörteltumör.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverge har sedan länge rekommenderat viss försiktighet när det gäller användning av mobiltelefon och magnetfält från kraftledningar och elektriska installationer, eftersom det där finns viss forskning som antyder ett samband mellan elektromagnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Den nya rapporten påverkar inte Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Publicerad: 2010-02-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!