Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nattjobb ökar cancerrisken

Att arbeta natt innebär ökade risker för både bröstcancer och prostatacancer. Nya studier bekräftar tidigare misstankar om faran med nattskift.

Publicerad: 2012-11-08

Nyligen presenterade den första svenska studien som visat samband mellan skiftarbete och ökad risk att få bröstcancer. Det är Anders Knutsson, professor emeritus i folkhälsovetenskap, vid Mittuniversitet i Östersund, som tillsammans med andra forskare jämfört tre grupper: dagarbete, skift med natt och skift utan natt.

Studien, som redovisats i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, visar att nattarbete fördubblar risken för bröstcancer hos kvinnor. Det fanns också en ökad risk, om något lägre, för de dem som arbetade skift, men inte natt. Undersökningen omfattar drygt 4 000 kvinnor.

De flesta tidigare studier om samband mellan cancer och nattskift har handlat om bröstcancer hos kvinnor. Nyss publicerade den hittills största studien om cancer på män som arbetat på nätterna. Forskare vid universitetet i Quebec, Kanada, har undersökt mer än 3 000 cancerfall bland personer som haft arbetstider där nattjobb ingått.

Forskarna hittade ökade risker för olika cancerformer, bl a lungcancer och tjocktarmscancer. Men sambandet fanns framför allt för den prostatacancer. Män som arbetade natt hade tre gånger så stor risk att få prostatacancer jämfört med dem som arbetade dag.

Forskarna undersökte också hur länge personerna arbetat natt i förhållande till cancerrisker, men där fann man inget samband.

Ett samband mellan prostatacancer och nattjobb har påvisats i andra studier tidigare. Ingen har dock varit lika omfattande som den kanadensiska. Förklaringen till sambandet kan vara att nattarbetare har lägre halter av sömnhormonet melatonin, något som ökar risken för cancer.

•Den kanadensiska studien har publicerats i American Journal of Epidemiology.

Publicerad: 2012-11-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!