Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nattljus kan vara cancerrisk

Nattarbetare behöver rätt ljus för att öka vakenhet och därmed säkerheten. Samtidigt kan ljus på natten öka risken för flera olika cancerformer. Denna motsättning diskuteras på ett internationellt symposium om skiftarbete och arbetstider i Stockholm idag.

Publicerad: 2011-06-30

– Vi har en skyldighet att väga hälsa mot säkerhet, konstaterar Arne Lowden, ljus- och sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Under symposiet presenteras flera studier som visar kopplingar mellan nattarbete och cancer. En hypotes är att ljusexponering nattetid sänker utsöndringen av melatonin och därmed ökar bl a östrogenet, som är en riskfaktor. Sambandet är belagt för bröstcancer och tjocktarmscancer, eventuellt även för prostatacancer.

– Än så länge vet vi också för lite om vad som är kritiskt när det gäller ljus. Är det nattljuset i sig, ljuset som finns när nattarbetarna sover under dagen eller att de får för lite ljus överhuvudtaget? Vilken roll spelar livsstil och genetik?

Detta är även en fråga som inte bara rör nattarbetare, menar Arne Lowden.

– Vi lever alla i 24 timmarssamhället, ljuset har ökat för allmänheten också. Vi ser dessutom att cancer ökar i tätbefolkade, kraftigt upplysta områden. Ljuset kan vara en av flera faktorer bakom det.

Arne Lowden har själv arbetat med försök där belysningen i kontrollrum på natten ska efterlika dagsljus. Operatörerna som deltagit har upplevt att vakenheten och därmed säkerhet har ökat. Ljuset måste dock hanteras med försiktighet för att inte göra människor alltför nattanpassade.

– Det handlar om bara lite ljus, som ges mest i under det första nattpasset, förklarar Arne Lowden.

Publicerad: 2011-06-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!