Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nedskärningar på Arbetsmiljöverket märks i färre inspektioner

Bantningen av Arbetsmiljöverkets anslag under perioden 2007-2009 har fått ett stort genomslag i verksamheten. Antalet inspektionsbesök har exempelvis minskat med nästan 28 procent under perioden enligt nya uppgifter från verkets enhet för statistik.

I den nytillträdda alliansregeringens första budgetproposition, hösten 2006, minskades Arbetsmiljöverkets anslag med närmare 160 miljoner kronor för åren 2007-2009. Hur nedskärningarna skulle genomföras lämnade man åt Arbetsmiljöverket att klara ut, men budskapet från regeringen var att inspektionsverksamheten så långt som det var möjligt skulle fredas.

Publicerad: 2010-01-21

Antalet anställda vid Arbetsmiljöverkets huvudkontor nästintill halverades, liksom den totala administrationen. Det räckte inte för att klara anslagsminskningen. Verket tvingades också göra sig av med ett stort antal inspektörer på distrikten runt om i landet. 30 procent av inspektörerna försvann.

Även om man nu försöker jobba effektivare och prioritera bättre så märks effekterna av nedskärningarna tydligt i Arbetsmiljöverkets verksamhetsstatistik för 2009. Antalet besökta arbetsställen har minskat med drygt 3 200 (-14 procent) sedan 2006, antalet inspektionsbesök med 7 100 (-28 procent) och antalet inspektionsmeddelanden med krav med 2 000 (-14 procent).

Som en följd av neddragningarna använder nu också Arbetsmiljöverket i större utsträckning de maktmedel man förfogar över. Antalet förelägganden och förbud har således ökat med närmare 3 procent sedan 2006, och antalet förelägganden och förbud med vite har ökat med drygt 9 procent. Antalet polis- och åtalsanmälningar av misstänkta arbetsmiljöbrott har ökat med närmare 17 procent.

Publicerad: 2010-01-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!