Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nio av tio har jobb med ojämn könsfördelning


Det könsuppdelade arbetslivet består. Bara ett fåtal yrken har jämn könsfördelning, enligt nya uppgifter som Du&jobbet kan redovisa i det nya numret.

Publicerad: 2012-12-10

Kvinnor jobbar mest med andra kvinnor, män med andra män. Av de 30 största yrkena i Sverige är det bara tre som har en jämn könsfördelning (40–60 procent av vardera könet). Det är läkare, kockar/kokerskor samt universitets-/högskolelärare.

Ett annat mått på den tudelade arbetsmarknaden är att bara 13 procent av samtliga sysselsatta kvinnor och 12 procent av männen har ett yrke med ungefär lika många kvinnor och män. Det framgår av uppgifter från SCB, om yrkesstrukturen i Sverige 2010 (de senaste siffrorna).

Vissa yrken är extremt kvinno- respektive mansdominerade, t ex barnmorskor och tandsköterskor, där bara några tiondels procent är män. Exempel på ett extremt mansyrke är golvläggare, där drygt 99 procent är män.

•Läs mer i Du&jobbet nr 10!

Anställda 16-64 år efter yrke och kön. (Minst 5 000 anställda i resp yrke).

Publicerad: 2012-12-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!