Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nu blir det enklare att anställa med stöd

Publicerad: 2018-05-07

Särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee-jobb ….  Vill man anställa en person som står långt från arbetsmarknaden, och få ekonomiskt stöd, har det varit en djungel. Nu slås fem stödformer samman till en.

– Vi hoppas att det ska bli enklare för arbetsgivare att förstå nu när regelverken blivit färre. Även arbetsförmedlare har haft svårt att överblicka vilket stöd man ska använda, säger Shanis Wollarth, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

Fem tidigare stödformer, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb och trainee-jobb inriktade mot välfärd respektive bristyrken ersätts nu av en stödform – introduktionsjobb. Förhoppningen är att fler arbetsgivare ska få upp ögonen för det nya anställningsstödet och att fler långtidsarbetslösa på så sätt ska komma ut på en arbetsplats.

Personer som kan vara aktuella för introduktionsjobb ska antingen vara nyanlända och minst 20 år eller deltagare i någon av Arbetsförmedlingens program, jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. I den senare ska man ha deltagit minst 200 dagar för att vara aktuell.

Ersättningen till arbetsgivaren är 80 procent av lönekostnaden upp till en månadslön på 20 000 kronor.

En annan förändring gentemot tidigare stödformer är att introduktionsjobben kan kombineras med studier, vilket varit relativt svårt förut.

Vad krävs då för att en arbetsgivare ska få detta ekonomiska stöd vid en anställning? Frånsett att man ska ingå i målgrupperna som nämndes tidigare gör en arbetsförmedlare också en bedömning av varje aktuell anställning. Arbetsgivaren måste också bli godkänd i den arbetsgivarkontroll som görs.

– Anställningen ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad, säger Shanis Wollarth.

I praktiken innebär det att den aktuella personen ska ha en chans att få en riktig anställning senare, eller åtminstone komma närmare arbetsmarknaden.

En ytterligare förändring är att det blir mindre administration för de arbetsgivare som anställer genom ett introduktionsjobb. Tidigare beräknades ersättningen utifrån en dagersättning och krävde en del sammanräkning. Nu kan man utgå från månadslönen och ansöka på webben en gång per månad, en avsevärd förenkling enligt Arbetsförmedlingen.

Det som kallas extratjänster och nystartsjobb, som också är två varianter av subventionerade anställningar, kommer att finnas kvar.

Introduktionsjobben berör inte heller de lönebidrag och ekonomiska stöd som finns för personer med funktionshinder, vilket är avsevärt fler än de som har någon form av anställningsstöd för att de står långt från arbetsmarknaden.

Uppskattningsvis runt 150 000 svenskar har någon form av subventionerad anställning.

Publicerad: 2018-05-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!