Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljö

”Nu förstår man hur viktigt det är att vara rätt skyddad”

Läget är exceptionellt, säger Joakim Stenberg, vd för branschorganisationen NSA, Nordic Safety Association, för personlig skyddsutrustning.
– Det här är något av ett wake up-call, inte bara för vården. Men det onda kan även ha något gott med sig. Nu kanske man i alla branscher förstår hur viktigt det är att vara rätt skyddad!

Text : Eva Berlin

Publicerad: 2020-04-02

Personlig skyddsutrustning brukar i vanliga fall inte vara på allas läppar. NSA organiserar tillverkare, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag av personlig skyddsutrustning. Man har ett 50-tal medlemmar.

Joakim Stenberg.

– Det ringer hela tiden. Vi har också mycket kontakt med den europeiska organisationen ESF European Safety Federation, där vi är medlemmar. De kontaktar oss dagligen med allt från frågor om vi kan hjälpa till med utrustning till uppmaningar att vi ska stödja våra regeringar, säger Joakim Stenberg.

Merparten av NSA:s medlemmar är inriktade på utrustning för industri och bygg, kanske tio procent riktar sig mot vården. Hur mycket som tillverkas i Sverige känner han inte till. Men det mesta sker utomlands.

Varför har en bristsituation uppkommit i vården?

– Vi är ett land som är beroende av import och export. Det finns ett just-in-time-tänk även på detta område. Och få hade väl kunnat föreställa sig dagens situation.

Krisen kommer att leda till en diskussion om hur sårbarheten kan minska framöver och vilken grad av självförsörjning landet behöver, bedömer Joakim Stenberg.

– Kanske är det vettigt att Sverige har ett grundlager av personlig skyddsutrustning. Kanske borde fler produkter tillverkas här, eller man borde jobba mer med mellanlager. Jag tror många fått sig en tankeställare över sårbarheten när allt flyter omkring i en lång produktionskedja. Det är ju som för bilindustrin, fattas det några muttrar kan man inte bygga klart motorn …

Allmänt är kvaliteten hög när det gäller personlig skyddsutrustning i Sverige, betonar han.

– Företagen är noga med att följa kraven på CE-märkning.

Det som kan vara en utmaning är bl a att få alla som behöver det att använda rätt skyddsutrustning.

– Det förkommer en del slarv, där man inte helt enkelt inte använder produkterna eller kanske använder fel produkt för ändamålet. En del kan tycka att det är lite bökigt eller har inte den kompetens som behövs. Men jag tror att den unga generationen har en annan inställning.

Johan Bergström, ordförande i NSA, säger:
– Det stora suget efter personlig skyddsutrustning för vården under pågående pandemi har lett till att vi sett en oroande ökning av icke branschanslutna företag som av olika skäl tar in produkter som inte är CE-märkta. Denna försäljning är olaglig. Som branschorganisation verkar vi för att all utrustning ska vara godkänd vilket är den enda garantin för att produkten skyddar mot det den är avsedd för. Den som är osäker kan tala med personalen i fackhandeln, de ska kunna detta.

Företagen som producerar personlig skyddsutrustning gör sitt yttersta för att skala upp tillverkningen för att möta det extra behov som nu råder, bedömer han. Det mesta tillverkas i Europa eller längre bort.

– Det som kan försvåra att få fram produkterna är bl a råvarubrist, exportrestriktioner och stängda gränser.

EU har varnat för att icke-godkända produkter kan komma att säljas:

”Det är en prioritet att få in så många skyddsmasker som möjligt, liksom annan relevant utrustning. Å andra sidan är det oacceptabelt att skyddsmasker av undermålig standard som inte skyddar som tänkt erbjuds vårdpersonal”, står det i ett uttalande från EU.

För att snabba på processen för företag som nu ställer om till produktion av t ex skyddsmasker erbjuder de europeiska standardiseringsorganen CEN och CENELEC nu gratis standarder. Läs mer här:

LÄS MER/Medicintekniska företag ökar produktionen

Alla företag som idag producerar skyddsprodukter till vården har dragit upp produktionen så mycket det går. Detta oberoende om man har tillverkning i Sverige eller någon annanstans i världen.

Det säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech, som är branschorganisation för de medicintekniska företagen.

– Vi har några tydliga exempel i Sverige där företag både skalat upp produktion, men även börjat tillverka skyddsutrustning. Utmaningarna handlar både om att ha tillgång till råvaror och tillverkningsmaskiner, men även personal i vissa fall.

Swedish Medtech har genomfört en undersökning som många av medlemmarna har besvarat.

– Där uppgav tio företag att de tillverkade covid-19-relaterade produkter. Av dessa tio var tre tillverkare av skyddsutrustning, tre av medicinteknik för behandling av tillstånd orsakade av covid-19 och fyra av desinfektionslösningar. Av dessa företag uppgav åtta att de såg över möjligheten att dra upp produktionen.

Text : eva berlin

Publicerad: 2020-04-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!