Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nu höjs åldersgränsen för när du kan ta studielån

Med en arbetsmarknad som förändras snabbt är det viktigt att kunna omskola sig. Regeringen höjer nu åldersgränserna för när man får ta studiebidrag och -lån för att underlätta för äldre som vill sätta sig i skolbänken.

Publicerad: 2020-09-21

Möjligheterna att studera ökar för personer mitt i yrkeslivet.

Hur kommer morgondagens jobb att se? Den frågan blir allt svårare att besvara. Men helt uppenbart blir det allt färre jobb där man kan luta sig tillbaka i trygg förvissning om att jobbet finns kvar till pensionen. Redan i dag är det många som byter bransch mitt i livet och inget tyder på att trenden minskar, snarare tvärtom.

För att möta det ökade behovet av omskolning för människor som kommit upp en bit i åldern förändrar regeringen nu i reglerna för den som söker studiebidrag eller -lån.

Åldersgränsen för rätt till bidragsdelen inom studiemedlet höjs från 56 till 60 år. Samma sak gäller det så kallade studiestartsstödet, som vissa arbetslösa kan få om de läser på komvux eller folkhögskola. När det gäller lånedelen så finns det i dag en nedtrappning i hur mycket man får låna som börjar vid 47 års ålder. Den åldersgränsen förskjuts nu till 51 år.

Förändringarna är en del av den nya höstbudgeten som presenteras i dag.

Samtidigt höjs också åldern när studielånet ska vara avbetalat från dagens 60 till 64 år.

– En förändrad arbetsmarknad gör att fler har behov av att lära om och lära nytt genom hela arbetslivet. Det ställer krav på att du kan få studiestöd även när du utbildar dig senare i livet. Nu tar regeringen steg för att göra det möjligt att ta del av studiefinansiering senare i livet genom höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd, skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre studier och forskning, i ett mejl till Du&jobbet.

Publicerad: 2020-09-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!