Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nu ska arbetsmiljöns brottslingar åka fast

Få anmälningar om brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter leder till åtal. Nu tillsätter regeringen en utredning om effektivare sanktioner.

Publicerad: 2010-03-19

Utredningen ska föreslå ändringar i arbetsmiljölagen, som ska göra det lättare för Arbetsmiljöverket att använda sanktioner mot den som bryter mot reglerna. Det kan vara viten, straffsanktioner eller olika avgifter, i stället för direkta straff.
Skälet är att många fall som gäller brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter har lagts ner, ofta på grund av brist på bevis och efter lång tid av utredning.
Arbetsmiljöverket anmäler ett arbetsmiljöärende till åklagare för åtalsprövning, men få fall leder vidare till åtal. I väntan på resultatet av åtalsanmälan kan Arbetsmiljöverket inte agera genom förelägganden eller förbud.

I kommittédirektiven hänvisar regeringen till statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå,  som visar att under 2008 anmäldes 275 brott mot straffbestämmelserna i arbetsmiljölagen. Samma år dömdes fem personer till böter och sex personer fick ett strafföreläggande för dessa brott.
Om Arbetsmiljöverket använder sig av föreläggande, förbud eller avgifter hamnar fokus på att rätta till bristerna i stället för att lägga tid och resurser på att utreda skuldfrågan, skriver regeringen.

Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott omfattas inte av utredningen. Inte heller regeln om skadestånd för skyddsombud som hindras i sitt uppdrag. Utredaren, justitierådet Per Virdesten, ska redovisa sina förslag senast den 2 maj 2011.

•Läs direktiven här.

Publicerad: 2010-03-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!