Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Ny nollvision för dödsfall i arbetslivet

Regeringen utvidgar nollvisionen för dödsolyckor på jobbet. Ingen ska behöva dö till följd av arbetet, exempelvis av stress eller cancer. Det sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Publicerad: 2021-02-11

Kvinnodominerade välfärdsyrken är överrepresenterade när det gäller stress. Foto: Colourbox

Nollvisionen när det gäller dödsfall på grund av arbetet handlar i dag om olyckor på arbetsplatsen. Nu ska den även gälla arbetsrelaterad dödlighet på grund av längre sjukdom, stress, cancer och suicid.
– Varje år dör människor i förtid på grund av arbetet. Regeringen kommer att lägga större fokus på de branscher där risken för ohälsosam arbetsbelastning är som störst, som i välfärdsyrken, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon presenterade regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Arbetsmiljöreglerna behöver anpassas till det förändrade arbetslivet, sade hon.
–  Oavsett om tjänster förmedlas via appar eller arbete sker hemma vid köksbordet ska det inte finns några oklarheter om arbetsmiljöansvaret.  

Arbetsmiljölagen kom till på 1970-talet, då en större del av arbetskraften var män. Regelverket ska därför ses över för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.
– En fråga som ska beaktas är om det behövs sanktionsavgifter på fler områden än i dag, sade Eva Nordmark.

Ett annat område som regeringen vill fortsätta att fokusera på är arbetslivskriminalitet. Det ska bli fler myndighetsgemensamma kontroller.

Eva Nordmark vill att alla ska ha tillgång till företagshälsovård, som ska arbeta förebyggande. Hon lyfte också fram skyddsombudens arbete.
– Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll och behöver få den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt viktiga arbete.

Strategin gäller år 2021–2025. Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra den inom sina områden. Den första delredovisningen blir den 1 augusti 2021. Sedan följer årliga redovisningar.

Det inrättas också ett forum för löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter och myndigheter, kallat Regeringens arbetsmiljöforum.

//ANN PATMALNIEKS

Det här ingår i regeringens strategi:
Arbetsmiljöregelverket ska vara anpassat för dagens och morgondagens arbetsliv och ska ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.
En ny nollvision om att ingen ska dö på grund av arbete.
Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet.
Ökad kunskap om arbetsmiljö, från skola till forskning.

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-02-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!