Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Nya regler om stress på gång men få känner till dem

Publicerad: 2016-03-10

Riskerna med skadlig stress på jobbet anses av många fortfarande vara ett individproblem, som inte har med arbetsmiljön att göra. Kännedomen om nya regler som kommer är dålig både bland arbetsgivare och arbetstagare.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning som bygger på intervjuer med cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare. Den har gjorts inför att nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö snart träder i kraft.

Arbetsgivare anser i högre utsträckning att det är ens eget ansvar om man känner sig stressad på jobbet och att det är människors livspussel och privata situation som är anledning till att många blir sjuka. Fler arbetsgivare än arbetstagare instämmer helt i påståendet ”det är mitt eget ansvar om jag känner mig stressad på jobbet” (31 procent respektive 17 procent).

På frågan om man i dagens arbetsliv får räkna med att uppleva ohälsosam stress på jobbet är det något fler arbetstagarna, drygt 20 procent, som instämmer än arbetsgivarna, 20 procent.

Att det finns problem med jobbstress framgår av intervjusvaren. En klar majoritet känner någon som har blivit sjuk på grund av stress på jobbet (68 procent bland arbetsgivarna och 80 procent bland arbetstagarna).

Många känner också någon som blir eller har blivit mobbad eller kränkt på jobbet (36 procent respektive 44 procent).  Vanligast är det i offentlig förvaltning.

Om tre veckor, 31 mars, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö gälla: AFS 2015:4. Reglerna omfattar i princip alla svenska arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket har informerat om de nya reglerna i ett brev till nära 400 000 arbetsgivare. Ett antal informationsträffar runt om i landet har genomförts.

Att det behövs mycket information visar det faktum att bara var fjärde arbetsgivare, 26 procent, och ännu färre arbetstagare, 15 procent, känner till att det kommer nya arbetsmiljöregler för området.

Två av tre arbetsgivare och tre av fyra arbetstagare tycker att det är bra med nya regler. Många anser nämligen inte att chefer har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

En annan uppgift som visar på problemen med ohälsosam stress är att antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på hög arbetsbelastning och problem i relationerna på jobbet har ökat med drygt 70 procent på fyra år.

– Det är mycket positivt att de nya föreskrifterna snart börjar gälla. Reglerna är ett stöd för arbetsgivarna i arbetet med att förebygga ohälsa ute på våra arbetsplatser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Nästa vecka drar Arbetsmiljöverket igång en större annonskampanj om den nya föreskriften. En del ligger redan ute på av.se. Det är dokumentärfilmen Utmaningen, i regi av Tarek Saleh, där människor delar med sig av sina egna erfarenheter om jobbstress.

  • Läs mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift i nya numret av Du&jobbet.

Publicerad: 2016-03-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!