Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Oförberedda på oljebrist

Sveriges beredskap inför Peak Oil är inte god. Det framgår tydligt när Du&jobbet ringer till ansvariga hos regering, myndigheter och parter.

Publicerad: 2009-11-10

Många tunga aktörer hävdar att vi är på väg att nå Peak Oil – den tidpunkt då det inte längre går att öka oljeproduktionen (se Du&jobbet 7/09). Kommer obalansen mellan begränsade tillgångar och en växande efterfrågan från bl a Kina och Indien att leda till kraftigt ökande oljepriser? Och i så fall – hur förberett är egentligen Sverige på den omställning som kommer att krävas?

Sverige tillhör visserligen inte de mest oljeberoende länderna i världen. Men bl a vår transportsektor och vårt jordbruk är fortfarande djupt beroende av fossila bränslen, och snabbt stigande priser kan få stora konsekvenser för arbetsmarknad och levnadsstandard,.

Har det gjorts några analyser av vilka konsekvenserna blir? Finns det någon beredskap, några krisplaner?
Du&jobbet börjar där det är naturligast att leta – hos regeringen. Via regeringskansliet hänvisas vi vidare till kanslirådet Håkan Karlström på Näringsdepartementet. Men nej, där finns inte så mycket att hämta.
– Vi utgår från IEA:s analyser. Såvitt jag vet har vi inte gjort något specifikt analysarbete vad gäller Peak Oil. Det finns ingen på departementet som är utsedd att göra sådana analyser. Däremot studerar vi frågan löpande, framförallt prognoserna för prisutvecklingen.
– Vi ser inte på Peak Oil som en hotande  millenniumkrasch. Oljan har inte den dominerande ställningen längre. Och det finns många saker att ta hänsyn till. Om till exempel priserna stiger öppnar sig nya möjligheter för utvinning av oljesand.

I övrigt hänvisar han till Energimyndigheten, det statliga organ som har till uppgift att analysera energisituationen, bl a utifrån försörjningstryggheten. Så vi vänder oss förstås dit.
Och där har det faktiskt gjorts en analys. År 2006 publicerades rapporten Oljans ändlighet – Ett rörligt mål. När man läser den analysen blir det lätt att förstå varför något vidare utredningsarbete inte gjorts på regeringsnivå.

Rapporten lär vara en av de mest optimistiska som skrivits under 2000-talet. Energimyndigheten såg inte framför sig någon restriktion för oljeanvändningen ”de närmaste 25 till 30 åren och knappast före mitten av sekelskiftet”. Man förutspådde framtida överkapacitet och fallande priser. Ja, man höll det inte för omöjligt att oljan även vid nästa sekelskifte är det globalt dominerande energislaget.
Jämfört med Energimyndigheten i Sverige framstår alltså numera Internationella energibyråns – IEA – som nattsvarta pessimister.

När Du&jobbet talar med Urban Bergström på Energimyndighetens avdelning för hållbar energiförsörjning, säger han att analysen på sätt och vis stärkts sedan den skrevs.
– Finanskrisen har lett till minskad oljekonsumtion och därmed kommer oljan att räcka längre,
Men samtidigt distanserar Urban Bergström sig något från rapportens slutsatser. Energimyndigheten deltar i IEA:s analysarbete och han finner ingen anledning att ta avstånd från IEA:s bedömningar om när Peak Oil inträffar.
– Nej, det är klart att det kommer en peak. Själv hade jag nog inte skrivit riktigt som det står i vår analys. Dessutom måste man poängtera, vilket gjordes i rapporten, att det finna andra skäl att  komma ifrån oljeberoendet, inte minst klimatskäl.
Men några nya analyser av Peak Oil är inte inplanerade hos Energimyndigheten.

Hur står det då till med arbetsmarknadens parter? Frågan borde intressera dem. Konsekvenserna av Peak Oil för svensk ekonomi kan bli stora. Vi kontaktar först LO. Men LO-ekonomen Ola Pettersson som har bl a energifrågor på sitt bord säger:
– Nej, vi har inte några analyser av Peak Oil på gång. Jag ser helt enkelt inte att vi skulle ha resurser till det.
Han hänvisar vidare till Sven Nyberg, som pensionerats nyligen men som tidigare var LO:s ansvarige för energifrågor. Sven Nyberg är fortfarande verksam som konsult åt LO när det gäller klimatpolitiken. Han säger:
– Det har aldrig varit aktuellt hos oss att göra några mer djupgående analyser. Delvis har det nog haft att göra med att vi redan har minskat oljeberoendet i Sverige, framförallt inom bostadssektorn. Men samtidigt kan kraftiga prishöjningar slå hårt mot transportsektorn. Och vi vet att bioenergin inte kommer att räcka till. Så jag tycker definitivt att det är värt att hålla frågan om Peak Oil under uppsikt framöver.

Det tycker även Stefan Fölster, VD för Svenskt Näringsliv, att man måste göra. Ja, av dem vi pratar med är han den som ser allvarligast på situationen. Han säger att man inom Svenskt Näringsliv redan börjat analysera Peak Oil, inom ramen för klimatarbetet.
– Det som händer om Peak Oil inträffar det närmaste decenniet är att priset stiger. Det behöver i sig inte innebära någon katastrof. Men problemet är att prisförändringar inte sker kontinuerligt, utan ryckvis. Det såg vi år 2008 när oljepriset steg dramatiskt och förvärrade den ekonomiska krisen.
Stefan Fölster menar att man måste ha beredskap för att tillgripa konjunkturpolitiska medel vid framtida prischocker. Han förespråkar koldioxidskatter som en väg att minska beroendet av fossila bränslen. Och han närmast utlovar kommande utredningar om Peak Oil.
– Jag tror att det finns skäl för ett omfattande analysarbete. Vi behöver titta grundligt på vilka teknologiskiften som krävs för att komma ifrån oljeberoendet.

Publicerad: 2009-11-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!