Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Ökning av olyckor vid montering av solceller

OLYCKOR Det slarvas med fallskydd vid montering av solceller enligt Arbetsmiljöverket. Sesol AB förbjuds nu att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två meter eller mer utan korrekt fallskydd. Förbudet förenas med ett vite på 2 000 000 kronor.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2024-04-19

Kunskapen om förebyggande arbetsmiljöarbete och fallskydd behöver förbättras inom solcellsbranschen enligt Arbetsmiljöverket. Foto: Adobe Stock

Den kraftigt ökande efterfrågan på solceller har lett till fler solcellsmontörer men också att antalet olyckor ökat, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har inspekterat ett 30-tal av företaget Sesols ABs arbetsplatser. Flertalet av dessa har brustit i fallskyddet - fasta skyddsräcken har saknats, lösa stegar har använts och personlig skyddsutrustning har saknats eller använts på fel sätt.

–  Det är allvarliga brister eftersom risken är påtaglig för att de som utför arbete på hög höjd utan nödvändigt fallskydd och utrustning kan råka riktigt illa ut, säger Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket pressmeddelandet.

Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två meter eller mer utan korrekt fallskydd. Förbudet träder i kraft 22 april 2024 och förenas med ett vite på 2 000 000 kronor per tillfälle som Sesol AB bryter mot det.

Enligt Arbetsmiljöverket saknas kunskap om åtgärder mot fallrisker och förebyggande arbetsmiljöarbete hos företag inom solpanelsmontering och deras medarbetare. Även hos byggherrarna som många gånger är privatpersoner saknas ofta kunskap. Antalet olyckor har ökat även om det är svårt att läsa ut exakta antal eftersom solpanelsmontering inte noteras separat i arbetsskadestatistiken konstaterar Arbetsmiljöverket.

Den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor och därefter att man tappar kontroll över handverktyg. Andra risker för montörerna är fysisk överbelastning, solpaneler är stora och kan väga 25–30 kilo styck. Felaktigt monterade paneler kan också orsaka elolyckor och bränder.

–  Det som behöver utvecklas inom solcellsbranschen är att öka kunskapen om förebyggande arbetsmiljöarbete och fallskydd för att arbetet ska utföras på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt, säger Mattias Hedengren.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2024-04-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!