Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Onda ryggar vanligaste orsak till frånvaro på grund av jobbet

Det är stora skillnader mellan kvinnor och män hur mycket sjukfrånvaro som problem orsakade av arbetet leder till. Onda ryggar leder till i snitt 13 dagars sjukskrivning för kvinnor och 6 dagar för männen.

Publicerad: 2012-11-22

Det framgår av forskning från Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Forskarna har velat ta reda på hur många som har besvär orsakade av arbetet och hur många dagar de är sjukfrånvarande på grund av detta.

När undersökningen genomfördes så hade var femte sysselsatt i Sverige (cirka 870 000 personer) besvär från sitt arbete. Kvinnorna hade mer besvär än männen (23 respektive 17 procent).

Nästan var tredje som hade problem orsakade av arbetet (omkring 242 000) var sjukskriven till följd av detta någon gång under året.
Mer än hälften av denna sjukfrånvaro berodde på ont i ryggen eller armarna. Kvinnorna hade mer ont och sjukskrivning än män, oavsett ålder. Kvinnorna stod för nästan två av tre sjukfrånvarodagar på grund av onda ryggar och armar.

Av dem som hade fysiska besvär till följd av jobbet så var problem i ländryggen ett av de vanligaste. Mer än fyra av tio hade ont där. Sjukskrivningarna pga detta stod för 40 procent av all sjukfrånvaro till följd av besvär i arbetet

Kvinnor och män var sjukskrivna olika länge på grund av besvären i ländryggen. Varje kvinna var i genomsnitt borta från jobbet 13 dagar och varje man 6 dagar under det senaste året pga ryggproblemen.

Studien bygger på den undersökning om ”Arbetsorsakade besvär”, som SCB regelbundet gör på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Resultatet presenteras vid Svenska läkarsällskapets riksstämma nästa vecka.

Publicerad: 2012-11-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!