Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Onödiga uppgifter sänker humöret

Publicerad: 2014-11-27

Arbetsuppgifter som uppfattas som onödiga men måste göras leder till sämre psykisk hälsa. Det gäller framför allt personer som redan får början mår mindre bra psykiskt.

Undersökningar har visat att anställda som ofta utför uppgifter som de inte tycker är nödvändiga säger att de känner mer stress och är mindre produktiva på jobbet. De har dessutom högre halter av stresshormonet kortisol i kroppen än personer som inte anser att de gör onödiga uppgifter.

Nu visar forskning från Danmark att det får följder även över tid. I studien har forskarna under sex år följt nära 1 400 anställda i människoyrken, på sjukhus, inom omsorgen och på socialförvaltningar. Deras psykiska hälsa har studerats och de onödiga arbetsuppgifterna mättes genom att de fick svara på frågan om de behövde göra sådana och i så fall hur ofta.

Resultatet är att upplevelsen att utföra icke nödvändiga sysslor på jobbet hänger samman med att utveckla en dålig psykisk hälsa. Sambandet är starkare för personer som redan när undersökningen startade hade sämre hälsa. Sambandet består även när forskare tagit hänsyn till andra faktorer, som kön, ålder, civilstånd osv.

Studien har inte preciserat vilka typer av uppgifter som de anställda anser är onödiga och det är deltagarnas egna upplevelser av vad de tycker är onödigt som forskarna har mätt. Ett sätt att förebygga den känslan är därför att skapa en gemensam förståelse för vilka uppgifter som är nödvändiga och vilka som är onödiga, säger forskaren Ida E.H. Madsen, från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Publicerad: 2014-11-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!