Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Önskas: bättre koll på hanteringen av asbest

UPPDRAG Företag har sämre koll på hur asbest ska hanteras på arbetsplatserna. Det menar regeringen som med två nya uppdrag vill stävja både kunskapsluckor och fusk.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-08-29

Det finns brister i asbesthanteringen, enligt signaler till Boverket. Foto: Adobe Stock

Att det kan finnas asbest i byggnader och hur de i sådana fall ska renoveras eller rivas har länge varit känt i byggbranschen, enligt Boverket. Men nu får myndigheten signaler om att det finns brister. Boverket förklarar det med generationsskifte i byggbranschen och att arbetskraft bytts till följd av konjunkturen. Regeringen oroas över bristerna och ger både Arbetsmiljöverket och Boverket nya uppdrag.

Fusk och brister i asbesthantering drabbar både arbetstagare och de som vistas i felaktigt sanerade lokaler. Därför har vi nu beslutat om två uppdrag för att stärka uppföljning och kontroll vid arbete med asbest.

- Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med uppföljning och kontroll av företagens arbete med asbest på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket ska ta fram hur många tillstånd för att arbeta med asbest som ges och hur många som dras in. Regeringen vill veta hur vanligt det är med brister i asbesthanteringen och vad myndigheten gör när brister på arbetsplatserna upptäcks.

Arbetsmiljöverket ska även lämna förslag på hur fusk, fel och brister ska upptäckas hos aktörer som utbildar i asbesthantering och utfärdar utbildningsintyg.

Regeringen vill också se ett förslag på register över godkända utbildningar och personer som gått utbildningarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.

Boverkets uppdrag handlar om att ta reda på var det saknas kunskap och hur kunskapen kan förbättras. Boverket ska vara klara senast den 31 mars 2023.

Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer och förbjöds i Sverige 1982. Asbest förekommer dock ofta i fastigheter byggda före 1979. Risken för att exponeras av asbesthaltigt damm ökar vid rivnings- och renoveringsarbeten.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-08-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!