Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Orkar du jobba ända till 75?

Arbetsmiljön påverkar hur länge vi kan arbeta. Det är stor skillnad på pensionsåldern i olika yrken, visar Du&jobbets kartläggning.

Publicerad: 2012-02-10

Statsminister Fredrik Reinfeldts utspel om att många kan jobba till 75 år har väckt stora känslor. Frågan är hur många som överhuvudtaget har den möjligheten. Det är stor skillnad på hur olika yrken sliter och hur många som håller till pensionen.

Du&jobbet kan presentera uppgifter på den verkliga pensionsåldern. De visar att det skiljer 10,8 år i pensionsålder mellan kvinnors bästa och sämsta jobb och 8,5 år mellan männens.

Slutar i förtid gör arbetare, lågutbildade och kvinnor. Allra tidigast pensioneras arbetare med enformiga och tunga jobb. Kvinnor jobbar kortare än män i alla yrken.

Skillnaderna är stora. Medan flera grupper akademiker i genomsnitt pensionerar sig vid nästan 65 år, går en del fabriksarbetare och servicearbetare i pension mer än tio år i förtid.

– Debatten har fått fart och Fredrik Reinfeldt beskriver problemen, men ger inga lösningar. Det är inte bra, det skapar oro hos folk, säger Roland Kadefors, gästprofessor vid Göteborgs universitet, som tagit fram uppgifterna i en rapport om äldres arbetsmöjligheter.

(Uppgifterna är från 2007, men enligt Roland Kadefors har läget inte förändrats så mycket. Se listan här nedan.)

För att folk ska jobba längre krävs att man fortsätter vara anställningsbar upp i åldrarna och då behövs god hälsa och hög kompetens, enligt Roland Kadefors.

– Det går att påverka, hälsan hänger ihop med arbetsmiljö och kompetens med det livslånga lärandet.

Han menar att det inte bara handlar om ekonomiska motiv för att jobba vidare.

– Ekonomin har inte så stor betydelse. För många i vissa yrken handlar det helt enkelt om att man inte orkar, säger Roland Kadefors.

•En ny, ännu inte publicerad, studie visar på stora skillnader hur länge man vill jobba, beroende på vilket yrke man har.
I en arbetsmiljöundersökning fick anställda vid Göteborgs universitet frågan om de kunde tänka sig att arbeta till 70 år, förutsatt att de efter fyllda 67 fick arbeta med likadana uppgifter som nu. Omkring 3 000 personer svarade.

Hälften av de manliga forskarna svarade ja. Men bara 23 procent av deras kvinnliga kollegor. Bland administratörer och teknisk personal var det ganska få som ville fortsätta till 70. I den administrativa personalen kunde 16 procent av männen och bara 7 procent av kvinnorna tänka sig det, bland teknikerna 14 procent av männen och 8 procent av kvinnorna.

– Att det skiljer mellan kategorier av anställda ansluter väl till vad vi tidigare vet när det gäller viljan att fortsätta att arbeta upp i åren. Likaså att kvinnor är mindre intresserade än män av att fortsätta. Men könsskillnaden är stor i alla grupper, även i kategorier där arbetsförhållandena nog är ganska likartade mellan män och kvinnor, kommenterar Roland Kadefors.

•Läs även: För gammal vid 45.

•Yrkena där man jobbar kortast (Räknat som antal år man slutar före pensionsåldern 65 år, förutsatt man stannar i samma yrke).

Kvinnor
1. Övriga servicearbetare (t ex maskinrengörare) 11,4 år
2. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 10,1 år
3. Tidningsdistributörer, vaktmästare m fl 9,2 år
4. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m m 7,0 år
5. Godshanterare och expressbud 6,5 år
5. Brevbärare m fl 6,5 år
5. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 6,5 år
8. Maskinoperatörer, trävaruindustri 6,4 år
8. Städare m fl\t 6,4 år
10. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 6,3 år

Män
1. Övriga servicearbetare (t ex maskinrengörare) 8,9 år
2. Handpaketerare och andra fabriksarbetare\t\t 8,5 år
3. Industrirobotoperatörer\t\t\t\t 6,5 år
4. Resevärdar m fl\t\t\t\t\t\t 5,4 år
5. Köks- och restaurangbiträden\t\t\t 5,3 år
6. Städare m fl\t \t\t\t\t\t 5,2 år
7. Finmekaniker m fl\t\t\t\t\t 5,1 år
7. Tidningsdistributörer, vaktmästare m fl\t\t 5,1 år
7. Byggnads- och anläggningsarbetare\t\t\t 5,1 år
10. Tecknare, underhållare, prof. idrottsutövare m fl\t 4,9 år

Yrkena man jobbar längst
Kvinnor

1. Verkställande direktörer, verkschefer m fl 0,6 år
2. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk mm\t 0,7 år
3. Högre ämbetsmän och politiker\t\t\t 0,8 år
4. Tecknare, underhållare, prof. idrottsutövare m fl\t 0,9 år
4. Fysiker, kemister m fl\t\t\t\t 0,9 år
6. Civilingenjörer, arkitekter m fl\t\t\t 1,1 år
6. Hälso- och sjukvårdsspecialister\t\t\t 1,1 år
8. Företagsekon., marknadsförare, personaltjänstem.\t 1,2 år
9. Universitets- och högskolelärare\t\t\t 1,2 år
10. Chefer för särskilda funktioner\t\t\t 1,3 år

Män
1. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk mm 0,4 år
2. Högre ämbetsmän och politiker\t\t\t 0,5 år
3. Piloter, fartygsbefäl m fl\t\t\t\t 0,7 år
3. Drift- och verksamhetschefer\t\t\t 0,7 år
5. Dataspecialister\t\t\t\t\t 0,8 år
5. Fysiker, kemister m fl\t \t\t 0,8 år
7. Företagsekon., marknadsförare och personaltjänstem. 0,9 år
7. Civilingenjörer, arkitekter m fl\t\t\t 0,9 år
7. Universitets- och högskolelärare\t\t\t 0,9 år
10. Hälso- och sjukvårdsspecialister\t\t\t 1,0 år
10. Lantmästare, skogsmästare m fl\t\t\t 1,0 år
10. Verkställande direktörer, verkschefer m fl\t 1,0 år
10. Chefer för särskilda funktioner\t\t\t 1,0 år

Publicerad: 2012-02-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!