Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Oro för jobbet gör de tillfälligt anställda sjukare

Tillfälligt anställda mår sämre än de fast anställda. En av förklaringarna är deras oro för att bli av med jobbet.

Publicerad: 2011-02-17

Hälsa110217

Det är en studie av Anna-Karin Waenerlund, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och hennes medarbetare, som visar att tillfällig anställning har ett samband med hälsa.

Forskningsprojektet leds av professor Anne Hammarström och i undersökningen ingår omkring 1 000 personer, som följts med jämna mellanrum från 1981, när de gick ut niondeklass i Luleå. Den aktuella studien bygger på uppgifter från en enkät som gjordes 2007.

– Vi undersökte om det fanns några skillnader i hur man mår beroende på om man har en tillfällig- eller tillsvidareanställning, förklarar Anna-Karin Waenerlund.

Resultatet är att det var mer vanligt med psykiska besvär bland de tillfälligt anställda jämfört med de fast anställda. De tillfälligt anställda hade också sämre, självupplevd hälsa. Resultaten kvarstod även efter att forskarna justerat för andra faktorer, som t ex civilstatus eller om personerna hade barn.

Främsta förklaringen är att de tillfälligt anställda kände en större oro för att bli av med jobbet. De hade också mindre ekonomiska marginaler: i undersökningen ställd som en fråga om personerna kunde få fram 15 000 kronor inom en vecka, exempelvis genom lån eller egna tillgångar.

I den aktuella studien undersöktes inte om det fanns några skillnader beroende på vilken typ av tillfällig anställning personerna hade. Det ska Anna-Karin Waenerlund och hennes medarbetare återkomma till i senare undersökningar.

Studien har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Publicerad: 2011-02-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!