Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Oroliga har otrygga jobb

Personer med som lider av oro eller ångest har oftare sämre arbetsvillkor och anställningstrygghet. Det visar en ny undersökning.

Publicerad: 2013-05-28

Det är den nationella kampanjen Hjärnkoll, som med hjälp av uppgifter från SCB, undersökt den psykiska ohälsan och samband med faktorer i arbetslivet.

Enligt studien så säger knappt sex procent i åldern 25-64 år att de har svår ängslan, oro eller ångest. Det motsvarar ungefär 285 000 personer.

Av dessa så har knappt 16 procent tidsbegränsade anställningar. Bland övriga befolkningen är det 9 procent som har tillfälliga jobb.

Personerna med psykiska besvär är också arbetslösa i större utsträckning. Det är tre gånger så vanligt att de saknar arbete jämfört med övriga befolkningen.

Det finns också ett samband mellan inflytande på jobbet och psykisk ohälsa. 19 procent av anställda med svår oro och ångest säger att de inte har något inflytande över sitt arbete och arbetstempot. Bland övriga anställda är det knappt 7 procent.

Kampanjen ser resultaten som ett tecken på att arbetslivet inte förmår att anpassa arbetsplatser efter människors psykiska olikheter.

– Det blir kostsamt för individ, arbetsplats och samhälle. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det finns mycket att vinna på att förbättra arbetsklimatet och arbetsmiljön, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll, i ett pressmeddelande.

Hjärnkoll är en nationell kampanj för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Publicerad: 2013-05-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!