Allt om arbetsmiljö logga
Arbetssjukdomar

Osynliga sjukdomar skapar jobb-fördomar

Ska man berätta på jobbet att man har ett dolt handikapp, som en psykisk sjukdom eller MS? Ja, enligt många studier. Forskaren Maria Norstedt tycker inte att svaret är lika självklart.

Text : OSCAR MAGNUSSON

Publicerad: 2017-08-28

Hon har djupintervjuat 17 personer, tio personer med någon form av dolt handikapp, och sju personer som har erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsättningar på jobbet.

En gemensam faktor återkom bland svaren hos de tio som hade någon form av dold sjukdom eller funktionsnedsättning – osäkerhet. Dels en osäkerhet kring vad som skulle hända på arbetsplatsen om de talade ut om sin situation. Men även osäkerhet inför hur arbetskamraterna skulle bemöta dem.

Skulle man hamna utanför arbetsgemenskapen? Skulle man betraktas som mer skör?

– Det är en svår balansgång för många. Man väger risken med att berätta och bli bedömd som annorlunda mot risken i att inte berätta. För om man inte berättar kan man bli utan det stöd och den anpassning man kan ha rätt till, säger Maria Norstedt som är lektor i handikapp- och rehabiliteringskunskap vid Malmö Högskola.

Bland de tio personer med dolda handikapp som Maria Norstedt intervjuat fanns sjukdomar och diagnoser som MS, Parkinsons sjukdom, bipolär sjukdom, fibromyalgi, ADHD och depression. Tre av tio hade psykiska sjukdomar, dessa tre var också de som var mest tveksamma till om de skulle berätta om sin sjukdom på jobbet.

Maria Norstedt vill inte ta ställning till om öppenhet är den bästa strategin.

– Många studier talar för det. Men jag säger att det är både och. Man ska vara medveten om vad man vinner, och vad man riskerar, om man berättar.

Ytterligare en slutsats av studien var att flera av de chefer och personalansvariga som intervjuats tonade ner problemen med dolda handikapp. Flera menade att acceptansen för det annorlunda är högre i dag än tidigare.

Bland de berörda var svaren dock inte lika positiva.

Maria Norstedt noterade också att flera av de intervjuade personerna hade startat egna företag. I vissa yrkesgrupper, som konstnärer och journalister, är det inte ovanligt att man tvingas till ofrivilligt egenföretagande. Kan det vara så även bland människor med dolda funktionshinder?

– Jag undrar om vissa ser det som sin enda chans för att skapa en arbetssituation som passar? säger Maria Norstedt.

Se en presentation av studien här.

Text : oscar magnusson

Publicerad: 2017-08-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!