Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Paketexplosionen innebär nya arbetsmiljörisker

Sam Khashan är chef på paketutlämningsstället Direkten i södra Stockholm. Foto: Oscar Magnusson

Publicerad: 2019-12-17

Alltfler köper julklappar på nätet. Men den snabbväxande e-handeln skapar stora arbetsmiljöproblem, som fler manuella lyft, visar Du&jobbets genomgång.

Sam Khashan minns första året han arbetade med paketutlämning och julruschen satte igång.
– Jag fick panikångest. Hur mycket paket vi än lämnade ut blev köerna aldrig mindre, berättar han.

Från och med den så kallade Black friday i slutet av november och tills julruschen är över är det högtryck på spelbutiken och paketutlämningsstället Direkten i Björkhagen i södra Stockholm. Upp till 500 paket om dagen delar Sam Khashan och hans anställda ut under dessa fem-sex veckor.

Det är veckor som sliter hårt på kroppen. Men Sam Khashan har talat mycket med sina anställda om lyftteknik och alla i butiken erbjuds också gratis träningskort för att hålla kroppen stark. Här finns en medvetenhet om farorna, och att risken att lyfta fel blir större om man är stressad. Inne på paketlagret finns tydliga förhållningsregler om var paket placeras. Över axelhöjd är det bara tillåtet med små paket, som kan tas ner med en hand.

– För vem betalar oss om vi skadar ryggen? frågar sig Sam Khashan krasst.

E-handeln växer år för år. Hur mycket är oklart. Postnords paketvolym ökade med drygt 9 procent 2017. Myndigheten Trafikanalys har uppskattat den årliga volymökningen i branschen till 7 procent.

Helt uppenbart är att det är en bransch med växtvärk, vilket påverkar hela leveranskedjan, från företagens lager via paketterminaler och chaufförer ut till utlämningsställena. Arbetsförutsättningarna ser självklart olika ut, men en problematik som återfinns i hela kedjan är de många lyften, ofta utan hjälpmedel.

Paket ska hämtas ner från hyllor, läggas i burar, placeras upp på hyllor och lämnas ut till kunderna. I många fall sker det i trånga miljöer, ofta under stress. Risken för olämpliga lyft är stor.

– Lyfter du repetitivt och fel så kommer skadorna efter fem-tio år och då kan du inte jobba vidare, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på fackförbundet Handels.

Det saknas omfattande forskning om arbetsvillkoren inom e-handeln, berättar Inger Arvidsson, ergonomispecialist och docent på avdelningen för arbets- och miljömedicin på Lunds universitet.

Men mycket tyder på att arbetsmiljöproblemen är stora.

– Många lyfter många ton om dagen. Det är väldigt hög belastning på främst ländryggen och axlarna. Risken för belastningsskador är stor, säger Inger Arvidsson.

Lokalernas utformning spelar också en viktig roll. När det blir pakettoppar, som före jul, räcker många mindre utlämningsställen inte till, vilket leder till att paket placeras på ställen som är olämpliga från lyftsynpunkt.

– Utlämningsställena behöver titta på ergonomifrågorna på ett mer ingående sätt. Hur man hanterar skrymmande och tunga paket, för att få så få lyft som möjligt. Men det finns många företag som sköter detta på ett bra sätt. Exempelvis genom att använda rullvagnar och undvika tyngre paket över axelhöjd och under knähöjd, säger Jenny Morin, arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

De ofta trånga lokalerna gör att Krister Colde på Handels hoppas på en utveckling där utlämningsställen i framtiden kommer att inrymmas på platser där ytorna är större, som i gallerior och köpcentrum. Många utlämningsställen beskriver också hotfulla situationer där kunder vill ha ut paket trots att de inte har med sig, eller vill visa, ID-handlingar.

– Det är extremt viktigt att den som lämnar ut paket är trygg. Och att det finns instruktioner man kan följa, exempelvis om en kund saknar ID, eller har en felaktig ID-handling, säger Jenny Morin.

En annan påtaglig risk, framförallt på lager och paketterminaler, är att arbetet är monotont. För många handlar det om att man plockar paket större delen av dagen.

– Dessutom är det en bransch där det ofta är ackordsarbete, vilket gör att tempot skruvas upp. Det är i allmänhet inte bra för hälsan, säger Inger Arvidsson.

2016 gav Handels ut rapporten, ”Bakom paketen”, där det ges en bild av arbetsvillkoren i branschen. Det är ingen munter läsning. Exempelvis uppger över 50 procent av de tillfrågade att de i stor utsträckning känner sig orkeslösa eller utmattade på grund av jobbet. Åtta av tio uppger också att fysiskt och monotont arbete påverkat deras hälsa negativt.

Inger Arvidsson pekar på ytterligare en risk på arbetsplatser präglade av många lyft. Ofta måste personer som fått värk i kroppen rehabiliteras och får då lättare arbetsuppgifter. För de andra på jobbet blir det då fler tunga lyft. De som är friska och smärtfria får alltså en tyngre och mindre omväxlande arbetssituation – vilket ökar risken att även de ska drabbas av fysiska problem.

– Det riskerar att bli en ond cirkel, säger Inger Arvidsson.

Hur kommer då e-handeln och arbetsvillkoren i branschen att förändras? Klart är att ökningen av paket tycks fortsätta. I Handels-rapporten ”Bakom paketen” slår man också fast att arbetsmiljöproblemen i branschen i mycket är kopplade till e-handelns snabba tillväxt. Om branschen blev mer stabil skulle det alltså kunna ha en positiv inverkan på arbetsmiljön.

Den avgörande faktorn är dock vad vi som kunder efterfrågar och vill betala för. Kommer det att bli mer hemkörningar av varor? Eller kommer vi att hämta våra paket på stora terminaler?

– Framtiden är osäker. Utvecklingen drivs av vad kunderna vill ha, säger Jenny Morin på Svensk Handel.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/Branschen inspekteras – detta vet Arbetsmiljöverket redan.

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor inspektionsinsats riktad mot e-handeln, både utlämningsställen och terminaler. nästa år ska även arbetsmiljön bland chaufförer och e-handelsföretag granskas. sammanlagt ska 750 arbetsplatsbesök göras i år och lika många nästa år. någon sammanställning har ännu inte gjorts, men projektledaren Eric Storbjörk berättar att han redan kan se några tendenser.
På de arbetsplatser som inspekterats är det främst tre områden där arbetsmiljöverket krävt förbättringar:
1. Det är vanligt med brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Ganska många utlämningsställen har också fått krav på förbättring när det gäller belastningsergonomi. ofta handlar det om trånga lokaler där paket placeras olämpligt.
3. Det är också relativt vanligt att föreskrifterna kring OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) inte följs. Det kan exempelvis handla om hur arbetsgivaren organiserar arbetet vid arbetstoppar.

Detta är en artikel ur Du&jobbet 6-7 2019.
Vill du prenumera? Gör så här.

Publicerad: 2019-12-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!