Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Pappersarbete tynger lärarna

Minska kraven på dokumentation. Det skulle förbättra arbetsmiljön och minska stressen för lärarna.

Publicerad: 2012-11-22

Det framgår av en ny studie om arbetsmiljön hos lärare i grundskolan, gjord vid Arbets- och miljömedicin i Lund.

Forskarna ville studera vilka faktorer, fysiska och psykosocial arbetsbelastning eller individuella orsakar, som har störst betydelse för att lärare får sjukdomar i muskler och leder. Omkring 130 kvinnliga och manliga lärare på hög- och mellanstadiet deltog i studien. De intervjuades om sitt arbete och genomgick en klinisk undersökning av nacke och axlar. Deras arbetsbelastning undersöktes genom olika mätningar.

Resultatet är att nära hälften av kvinnorna sade att de hade haft besvär från nacke/axlar den senaste veckan. Det är ungefär samma nivå som andra yrkesgrupper, som studerats på samma sätt. Få lärare hade kliniska diagnoser av sina besvär. Den fysiska arbetsbelastningen var låg, jämfört med andra grupper – som väntat, enligt forskarna.

Trots att lärarna hade en god arbetsmiljö på många sätt, så visar studien att deras arbetssituation ändå var pressad. Mer än tre av fyra sade att de hade höga krav i arbetet, särskilt känslomässiga, och en mycket stor andel kände sig stressade, led av tidsbrist och för hög arbetsbelastning. Det var framför allt kraven på administration och dokumentation som upplevdes som betungande.

Forskarna konstaterar att lärarnas fysiska arbetsbelastning knappast innebär någon ökad risk för besvär i muskler och leder. Den psykosociala arbetsmiljön är däremot krävande. Det riskerar att leda till stressrelaterade sjukskrivningar och försämrad kvalitet i arbetet.

Enligt forskarna visar studien att det krävs åtgärder för att minska stressen för lärarna. Det gäller till exempel mer rationella datorprogram och minskad dokumentation.

Resultatet av studien presenteras vid Svenska läkarsällskapets riksstämma nästa vecka.

•Allt pappersarbete slukar tid. Enligt en undersökning gjord av det danska fackförbundet FTF (motsvarande TCO i Sverige) använder deras medlemmar i genomsnitt en timme per arbetsdag till att dokumentera sin arbetsinsats.

•Var fjärde svensk hinner inte med det de borde på jobbet, enligt ny undersökning. En förklaring är allt fler klagar på en ökande administrativ börda, som också leder till ökad stress.

Publicerad: 2012-11-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!