Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Parterna vill ha nytt centrum för arbetsmiljö

Sverige behöver ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Det anser fackförbund och arbetsgivare inom industrin.

Publicerad: 2012-11-08

I ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström föreslår arbetsmarknadens parter inom industrin att regeringen skapar ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö.

Tanken är att det ska bli en aktör som ska ställa samman och sprida kunskap om arbetsmiljön till chefer och anställda ute på företagen. Det finns mycket forskning på området, men den är spridd på många olika universitet och högskolor.

Parterna vill dock inte att det inrättas någon ny myndighet. Uppgiften att skapa ett kunskapscentrum kan läggas på någon forskningsinstitution, som exempelvis Vinnova eller FAS. Det kan betalas genom att bidraget till företagshälsovården omdisponeras, föreslår industriföreträdarna.

Parterna hoppas på positiv respons, eftersom regeringen i sin nationella handlingsplan för arbetsmiljön skriver om att fler ska bli medvetna om arbetsmiljöns betydelse för ökad hälsa men också som en viktig produktionsfaktor.

Publicerad: 2012-11-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!